Tutaj znajdziesz 100 faktów na temat historii Polski

O projekcie 100 faktów

Projekt „100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać
powinien” to nowoczesne metody, techniki, materiały i narzędzia
do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego oparte na tematach
związanych z historią Polski. Wsparcie wytworów kultury masowej
profesjonalnymi, nowoczesnymi i atrakcyjnymi materiałami
i podręcznikami do nauczania i odwrotnie obudowanie profesjonalnego
nauczania ciekawymi zjawiskami popkultury jest ważne! Atrakcyjne
sposoby uczenia się, nie tylko budują i wzmacniają pozytywny obraz
Polski w świecie, ale także pozwalają na prowadzenie interesujących,
nowatorskich zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego i kultury
polskiej jako obcej/drugiej w kraju i za granicą.
Zapraszamy!

Losuj fakt