Król Jadwiga ratuje Akademię Krakowską

Ludwik Węgierski miał trzy córki, ale tylko dwie korony do oddania. Zdecydował, że koronę Polski otrzyma najstarsza Katarzyna. Niestety, dziewczyna zmarła, więc tron polski miał przypaść w udziale Marii i jej mężowi, Zygmuntowi Luksemburskiemu. Jednak rycerstwo polskie nie zgodziło się, aby Polską i Węgrami rządziła ta sama osoba. Chciało mieć niezależnego króla, który będzie mieszkać w Polsce. W tej sytuacji jedyną kandydatką na tron polski była Jadwiga, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego.

Jadwiga Andegaweńska przyjechała do Polski 13 października 1384 roku, a trzy dni później została koronowana na króla Polski. Dlaczego króla, a nie królową? Królowa to tytuł, którym określano żonę króla, natomiast Jadwiga była samodzielnym władcą. Nie była zależna od nikogo. Kiedy otrzymała tytuł króla Polski, miała jedenaście lat. Szlachta musiała zdecydować jednak o ważnej sprawie – małżeństwie Jadwigi. Kiedy była dzieckiem, postanowiono, że jej przyszłym mężem będzie Wilhelm Habsburg (o dwa lata starszy od niej), ale po koronacji szlachta zdecydowała, że jest lepszy pretendent do jej ręki. Na męża Jadwigi wybrano prawie czterdziestoletniego Jagiełłę – księcia litewskiego. Litwa była zagrożona przez coraz silniejsze państwo krzyżackie. Jagiełło zgodził się przyjąć chrzest, zwrócić ziemie, które należały do Polski i zmienić imię na Władysław. W zamian za to został mężem Jadwigi i królem potężnej Polski. Jadwiga i Jagiełło wzięli ślub w 1386 roku. Przysługiwała im taka sama władza.

Jadwiga była bardzo wykształconą osobą. Interesowała się sztuką, lubiła dyskusje z uczonymi duchownymi i świeckimi. Kochała świat nauki, o czym świadczy fakt, że przekazała wszystkie swoje klejnoty, aby ratować podupadającą Akademię Krakowską. 20 lat wcześniej (w 1364 roku) za zgodą papieża Kazimierz Wielki ufundował uniwersytet, jako tzw. studium generale, czyli szkołę, w której studiowano prawo, medycynę, teologię oraz sztuki wyzwolone. Akademia Krakowska została stworzona na wzór Uniwersytetu Bolońskiego (najstarszego w Europie), a jej otwarcie podniosło prestiż miasta. Niestety, w 1370 roku Kazimierz Wielki zmarł, a Ludwik Węgierski nie poświęcał szkole uwagi. Akademia Krakowska przeżyła kryzys i zawiesiła działalność. Upadek krakowskiej uczelni powstrzymała Jadwiga.

Niektórzy historycy uważają, że małżeństwo Jagiełły i Jadwigi było nieszczęśliwe – małżonków dzieliła spora różnica wieku, pochodzili z różnych kultur, mieli inne priorytety (Jagiełłę nazywano „królem objazdowym”, bo dużo podróżował). Inni zaś piszą, że Jagiełło traktował Jadwigę trochę jak córkę, a królewskie małżeństwo żyło ze sobą w harmonii.

W czerwcu 1399 roku królowa i król doczekali się dziecka, które niestety zmarło dwa tygodnie później. Cztery dni po córce zmarła Jadwiga. Bardzo szybko po jej śmierci zaczęto traktować ją jak świętą. Jadwiga była pobożną, mądrą osobą, którą kochał lud. Jan Paweł II kanonizował Jadwigę pod koniec XX wieku. Została patronką Polski i Litwy.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

NAUKA POLSKA

W Krakowie znajduje się Uniwersytet Jagielloński ufundowany przez Kazimierza Wielkiego i uratowany przez Jadwigę. W 1400 roku królowa Jadwiga ufundowała odnowienie Akademii Krakowskiej (późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dzięki jej darom (biżuterii i pieniądzom) Akademia przetrwała, a Jadwiga stworzyła fundamenty pod rozwój jednej z najważniejszych uczelni wyższych w kraju.

LEGENDA

Stopka Królowej Jadwigi, opracowała: Dominika Strzelecka1

Dawno temu do Polski przybyła młoda i piękna królewna węgierska Jadwiga i została żoną króla Władysława Jagiełły. Jako królowa Polski zamieszkała w Krakowie na Wawelu. Pokochała to miasto i codziennie spacerowała po krakowskich uliczkach, postanowiła również oddać wszystkie swoje klejnoty na rozbudowę Uniwersytetu Krakowskiego, a także na budowę nowego kościoła.
Miejscy rajcy z radością znaleźli odpowiednie miejsce pod budowę i rozgłosili, że szukają do pracy wielu murarzy i kamieniarzy.
Z całego królestwa zaczęli przybywać chętni do pracy przy budowie. Wśród nich był młody kamieniarz, który miał zajmować się ciosaniem kamiennych bloków. Codziennie ciężko i sumiennie pracował i nawet nie wiedział, że królowa często obserwuje pracujących mężczyzn. Cały Kraków ogarnęła radość, że tak szybko powstaje kolejny, piękny kościół.
Jednak pewnego dnia młody kamieniarz spóźnił się do pracy, a potem przez cały dzień pracował zamyślony, nie uśmiechając się ani nie podśpiewując. Nie usłyszał nawet okrzyków, gdy na placu budowy pojawiła się królowa Jadwiga. Wszyscy wstali ze swoich miejsc, aby się pokłonić, tylko kamieniarz siedział i ciężko wzdychał, nie zauważając całego zamieszania. Jadwiga zauważyła zasmuconego mężczyznę i podeszła do niego, pytając:
– Jakie masz zmartwienie dobry człowieku?
Kamieniarz podniósł głowę i ujrzawszy królową, zerwał się na równe nogi, po czym pokłonił się nisko i rzekł:
– Pani, zostawiłem w domu bez opieki chorą żonę i gromadkę dzieci. Nie mam pieniędzy nawet na to, żeby wezwać do niej medyka.
Królowa przyjrzała się młodemu kamieniarzowi, postawiła stopę na obrabianym właśnie kamieniu, odpięła od swojego bucika złotą klamrę i podała ją mężczyźnie.
– Weź tę klamerkę, dobry człowieku i wezwij medyka do swojej żony – powiedziała, uśmiechając się i odeszła.
Młody kamieniarz natychmiast pobiegł do domu, a nazajutrz wrócił szczęśliwy do pracy, gdyż jego żona czuła się już o wiele lepiej. Ochoczo zabrał się do pracy, a gdy zaczął ociosywać kamień, na którym królowa oparła nogę, jego ręka z dłutem zamarła w powietrzu. Na samym szczycie kamienia widniał bowiem odcisk królewskiej stopy.
– To cud! – wykrzyknął – Popatrzcie ludzie, to prawdziwy cud!
Wszyscy zebrali się wokół kamienia i patrzyli ze zdumieniem. Majster pokręcił tylko głową i rzekł:
– Nasza królowa świętą zostanie. Nawet kamienie miękną pod jej stopami.
Widząc cudowny odcisk, cały Kraków wpadł w zachwyt. Każdego dnia tłumy mieszkańców przychodziły na plac budowy, żeby popatrzeć i dotknąć kamienia. Miejscy rajcy kazali zostawić nieociosany kamień i wmurować go w ścianę powstającego kościoła, aby nawet po wielu latach ludzie mogli oglądać cudowny odcisk stopki królowej.
I tak jest po dziś dzień – kamień możemy podziwiać w jednym z krakowskich kościołów, a dobra królowa Jadwiga została świętą.

 

W 1657 roku odnaleziono kamień z odciskiem stópki i umieszczono w krakowskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Teksty autentyczne

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. Ubogim wdowom, przybyszom i wszelkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność. Nie można w niej było dostrzec śladu gniewu i pychy, śladu zawiści. Ogromna w niej była pobożność i niezmierzona miłość do Boga. Odsunąwszy i wyzbywszy się pychy i światowej niegodziwości, zajęła umysł i serce wyłącznie modlitwą i czytaniem ksiąg świętych.
[…]
Królowa Jadwiga, niewiasta bardzo gorliwa i pobożna, zaopatrzyła najpierw katedrę wileńską, a potem litewskie kościoły parafialne w kielichy, księgi, monstrancje, krzyże, obrazy, ornaty i inne piękne klejnoty i szaty.

[Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek]

Historia w języku

Średniowieczni studenci nazywani byli żakami. Król Kazimierz nadał im wiele przywilejów: nie płacili podatku drogowego, mogli tanio wynajmować przygotowane dla nich mieszkania (średniowieczne akademiki), ale też brać pożyczki nisko oprocentowane. Aleksander Brückner twierdzi, że żak przeszedł do języka polskiego z języków romańskich poprzez język czeski (w czeskim istniał wyraz jahen, ze staroniemieckiego jaguno, jachono, o tym samym znaczeniu). Dziś nazwę Żak, Żaczek nosi wiele miejsc związanych z uczelniami i życiem studenckim: domy studenckie (akademiki), kluby, gazetki uczelniane itp. Współcześnie żaka zastąpił student, którego nazwa pochodzi od łacińskiego studium, czyli ‘badanie’. Student to więc osoba, która bada, by zdobyć wiedzę.

W średniowieczu uczelnie nazywano akademiami (z łaciny: academia i greki Akadēmía ‘Gaj Akademosa’ – w tym gaju, w którym znajduje się grób greckiego herosa Akademosa, znajdowała się Akademia Platońska). Stąd pierwsza nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego to Akademia Krakowska. Dziś tę nazwę zastąpił uniwersytet (z łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – uczelnia o charakterze nietechnicznym. Natomiast akademia zaczęła oznaczać szkoły wyższe o jakimś profilu – akademia rolnicza, medyczna, muzyczna itp. W ostatnich czasach rozróżnienie między akademiami i uniwersytetami stało się kwestią urzędowych rozróżnień, uniwersytety są uczelniami, które mają prawo nadawania stopnia doktora w co najmniej 12 dyscyplinach, akademie – w co najmniej 3 dyscyplinach. Zatem obecnie mamy: uniwersytety medyczne, ekonomiczne itd.

Od słowa akademia w języku polskim powstał również wyraz akademik, który dziś oznacza w zasadzie wyłącznie dom studencki, czyli rodzaj hotelu studenckiego (mieszkają w nim członkowie społeczności akademickiej), ale dawniej miał jeszcze inne znaczenia: 1) student, 2) profesor szkoły wyższej i 3) członek instytucji grupującej uczonych lub artystów (np. Polskiej Akademii Nauk). Te znaczenia wyrazu akademik uważamy dziś za przestarzałe.
Średniowieczne akademie zajmowały się sztukami wyzwolonymi (disciplinae liberales), które obejmowały następujące działy: gramatykę, retorykę i dialektykę oraz geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. Etymologie nazwy wywodzono (np. M.T. Cicero, De oratore libri tres) z łac. słowa liber (‘wolny’, artes, quae libero sunt dignae ‘sztuki, które są godne wolnego człowieka’). Uniwersytet Warszawski ma dziś w swojej strukturze Wydział „Artes Liberales”, który proponuje „kandydatom wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny wiedzy”. Inne uniwersytety również prowadzą podobną działalność, ale pod inną nazwą – Uniwersytet Śląski ma jednostkę, która zwie się „Indywidualne Studia Międzyobszarowe”.

Ciekawostki
z innych krajów

CZECHY

Królowa Jadwiga ufundowała jedno z kolegiów na Uniwersytecie Karola w Pradze.

LITWA

Ślub Jadwigi i Władysława był głównym powodem chrystianizacji Litwy.

WĘGRY

W 2013 roku w Budapeszcie odsłonięto pomnik Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Monument ma symbolizować wspólną historię Polski i Węgier.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Królowa Jadwiga, Jan Matejko, rysunek, 1890-1892.
  • Korona królów, reż. Wojciech Pacyna, serial – sezon 3 (TVP), 2019.
  • Opowieść o św. królowej Jadwidze Andegaweńskiej, platforma YouTube (kanał: Studio TV Niedziela).

Literatura

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

  • Baba z berłem – Jadwiga, platforma YouTube (kanał: Historia bez cenzury);

Muzyka

  • Jadwiga, T-Raperzy Znad Wisły, platforma YouTube, 2012.

Sztuka

  • Królowa Jadwiga wśród fundatorów Akademii Krakowskiej. R.P. 1361 - 1399 – 1400, Jan Matejko, obraz olejny, 1888;
  • Królowa Jadwiga, Ludwik Stasiak, 1910;
  • Królowa Jadwiga, Marcello Bacciarelli, (cykl: Poczet królów polskich), 1768-1771;
  • Chrzest Litwy, Władysław Ciesielski, 1900;

Inne

  • O założeniu Akademii Krakowskiej, aud. Jana Pniewskiego Korzenie jedności, Polskie Radio.

Ćwiczenia

1. Na podstawie legendy o Jadwidze odpowiedz na pytania.

2. Jaka – według Jana Długosza – była Jadwiga? Znajdź wszystkie cechy określające jej charakter w Rocznikach… (podrozdział: teksty autentyczne).

3. Wybierz odpowiednie słowo do jego definicji.

1) Wspaniałomyślny 2) Rozrzutny 3) Pobożny 4) Pycha 5) Gorliwy

4. Proszę uzupełnić odpowiednimi literami

Jadwiga przybyła do Polski z (a) Węg---. Polska była związana z (b) Węg---- poprzez króla Ludwika © Węg---------. Została żoną Władysława (d) Jagie---. Jadwidze i Władysławowi (e) Jagie--- zawdzięczamy odnowienie (f) Akade--- Krakowskiej, która dziś nosi nazwę Uniwersytetu (g) Jagie----------. Jadwiga została patronką (h) Pol--- i (i) Lit--, cenioną przez społeczeństwo i (j) pol---- i (k) lit------.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

A. Klubówna, Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa 1986.

 

Dzieło Jadwigi i Jagiełły w sześćsetlecie chrztu i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, wybór i oprac. W. Biliński, Warszawa 1989.

 

J. Dobosz, J. Jaskulski i in., Słownik władców polskich, Poznań 1999.

 

Historia nauki polskiej. T. 1., wstęp i red. B. Suchodolski, Wrocław 1970.

 

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/jadwiga-andegawenska-krol-polski-1384-1399/ [dostęp: 13.01.2020].

 

https://muzhp.pl/pl/e/1209/zalozenie-uniwersytetu-w-krakowie [dostęp: 5.01.2020].