Na ratunek chrześcijańskiej Europie: wielkie zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

Po elekcji Jana III Sobieskiego na króla Rzeczpospolita nadal prowadziła wojny z Imperium Osmańskim. Problemy finansowe państwa zmusiły Sobieskiego do podpisania w Żurawnie w 1676 roku rozejmu z Turcją i choć nie udało się odzyskać Kamieńca Podolskiego, do Rzeczypospolitej wróciła część utraconych wcześniej ziem, a sułtan anulował nałożony na Polskę haracz.

Sobieski planował wzmocnienie pozycji Polski nad Morzem Bałtyckim i nawiązanie współpracy ze Szwecją oraz Francją w celu włączenia do Rzeczypospolitej Prus Książęcych, które po rozpadzie zakonu krzyżackiego stanowiły polskie lenno, ale później oddzieliły się od Rzeczypospolitej. Bałtycka polityka Jana III Sobieskiego nie znalazła jednak uznania szlachty i król musiał zrezygnować ze swoich planów, skupiając się ponownie na walkach z Turkami.

W 1683 roku Rzeczpospolita zawarła sojusz z Austrią przeciwko Imperium Osmańskiemu. W tym samym roku Turcy podjęli wyprawę wojenną i w lipcu doszli pod Wiedeń, rozpoczynając oblężenie austriackiej stolicy. Cesarz Leopold I Habsburg zwrócił się o pomoc do swoich sojuszników, więc Jan III Sobieski szybko zebrał armię i wyruszył na odsiecz. 11 września wojska polskie, wraz z austriackimi i niemieckimi, znalazły się pod oblężonym miastem. Sprawą kluczową był kontakt z otoczonymi obrońcami, co Turcy za wszelką cenę starali się uniemożliwić. W Wiedniu przebywał jednak kupiec i tłumacz Franciszek Kulczycki, Polak doskonale znający język i kulturę Turcji. Kulczycki przebierał się za Turka i bezpiecznie poruszał się pomiędzy oblężonym miastem a wojskiem Sobieskiego, pełniąc funkcję kuriera.

Walka prowadzonych przez Sobieskiego wojsk polskich, austriackich i niemieckich z armią turecką rozpoczęła się wczesnym rankiem 12 września 1683 roku. Bitwa pod Wiedniem trwała dwanaście godzin i zakończyła się wielkim zwycięstwem Jana III Sobieskiego, który po raz kolejny ujawnił ogromny talent wojskowy. Wiedeń został obroniony, a marsz Turków zatrzymany. Mieszkańcy Wiednia witali Jana III Sobieskiego jak wybawiciela, natomiast cesarz Leopold I Habsburg okazywał królowi Polski brak szacunku, a nawet pogardę. Widział w nim bowiem rywala, mogącego zagrozić pozycji Habsburgów w Europie.

Efektem bitwy pod Wiedniem było zawiązanie Ligi Świętej, sojuszu przeciwko Turcji, w którego skład weszły takie państwa jak: Watykan, Rzeczpospolita, Wenecja, a później Rosja.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

ZNANI POLACY

Jerzy Franciszek Kulczycki (1640-1694) – urodzony w Kulczycach koło Sambora (obecnie tereny Ukrainy) tłumacz, szpieg i żołnierz Jana III Sobieskiego. W młodości poznał kulturę Imperium Osmańskiego i język turecki. Założył jedną z pierwszych kawiarni w Wiedniu.

GEOGRAFIA

Kahlenberg to wzgórze w Lesie Wiedeńskim, z jego szczytu Jan III Sobieski dowodził bitwą w 1683 roku. Obecnie z Kahlenbergu można podziwiać panoramę Wiednia.

Teksty autentyczne

Henryk Zbierzchowski, Bitwa pod Wiedniem, 1935 (fragment)

Wiedeń przez Turków z trzech stron otoczony
Przez dwa miesiące znosił oblężenie
I już zabrakło mu sił do obrony
I już z obrońców pozostały cienie,
Które podsycał i swą duszą wspierał
Starhemberg, dzielny cesarski generał.

Jedenastego września król Sobieski
Na Kahlenbergu pojawił się wzgórzu —
I wnet podniosła się pod strop niebieski
Chorągiew z białym krzyżem pośród różu,
By dać znać miastu o polskiej odsieczy
W liczbie trzydziestu dwóch tysięcy mieczy.

I tylko Kara Mustafa nie wierzył
W przybycie króla i polskich pałaszy
I w piersi gońca kindżałem uderzył
Zato, że plotką jego wojska straszy,
Ale już wkrótce przeląkł się i zdumiał,
Gdy las wiedeński wojskami zaszumiał.

Nad zjednoczoną armją chrześcijańską
Objął dowództwo bohater Polonji —
Nieraz już dzierżył buławę hetmańską
W walce z Turkami, znał ich rodzaj broni,
Sposób ataku i sposób obrony,
Więc doświadczenie miał Niezwyciężony.

Planem ataku długo się nie bawił:
Niemców pchnął w centrum i na lewe skrzydło,
Na prawem skrzydle Polaków postawił,
Dając dowódcom jasne malowidło
Bitwy, co miała uratować państwo
Leopoldowe oraz Chrześcijaństwo.

Nadszedł pamiętny dzień dwunasty września —
Król się obudził o wschodzie jutrzenki.
Jeszcze las ptaków nie zadzwonił pieśnią,
Gdy pisał sławny list do Marysienki
List „dwunastego septembris” datowany
„O trzeciej przededniem z gór Kahlenberg zwanych”. […]

Historia w języku

Kawiarnie najprawdopodobniej wywodzą się z Kairu, do Europy przedostały się przez Stambuł (Turcja). Pierwszą kawiarnią w Austrii była kawiarnia Franciszka Kulczyckiego w Wiedniu, założona po zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem („wiktorii wiedeńskiej”) w 1683 roku, choć inne źródła jako założyciela podają ormiańskiego biznesmena Johannesa Diodato. Z kolei pierwsze polskie kawiarnie datuje się na wiek XVIII. W 2011 roku kawiarnie wiedeńskie zostały sklasyfikowane przez UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe. Kawiarnia założona przez Kulczyckiego (tak jednak w Polsce wolimy uważać) do dziś pełni swoją funkcję pod nazwą Café Central.
Nazwa kawa wywodzi się tureckiego kahve, a to z kolei z arabskiego z czasów przedmuzułmańskich qahva. Od dawna jest podstawą wielu derywatów w języku polskim: kawiarnia – czyli miejsce, lokal, gdzie podaje się kawę (poświadczony w 1778 r., notowany w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego), kawiarka – dawniej kobieta przygotowująca kawę (np. poświadczenia z II połowy XIX w. notuje Słownik języka polskiego Witolda Doroszewskiego), dziś to ‘ciśnieniowy czajniczek do parzenia kawy’ bardzo popularny we Włoszech, kawiarz – ktoś, kto jest smakoszem kawy, kto pije bardzo dużo kawy, lubi kawę, notowane w tym znaczeniu już u Lindego, kawusia – zdrobnienie znane już w pierwszej ćwierci XX wieku czy kolor kawowy – tej nazwy używano już w końcu XIX w.

Ciekawostki
z innych krajów

AUSTRIA

W Wiedniu na wzgórzu Kahlenberg znajduje się kościół św. Józefa, od 1906 roku prowadzony przez polskich księży zmartwychwstańców. Kaplicę pod wezwaniem Aniołów Stróżów malarz Jan Henryk Rosen udekorował freskami przedstawiającymi wydarzenia bitwy pod Wiedniem.

Na skrzyżowaniu wiedeńskich ulic Favoritenstrasse i Kolschitzkygasse stoi pomnik podającego kawę w tureckim stroju Jerzego Franciszka Kulczyckiego.

Jeśli w wiedeńskiej kawiarni poprosi się o kawę „Sobieski”, kelner przyniesie najpewniej kawę z miodem i wódką.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Literatura

  • Pieśń na zwycięstwa rocznicę, które Jan III Król Polski pod Wiedniem nad Turkami otrzymał, Julian Ursyn Niemcewicz, 1783;
  • Bitwa pod Wiedniem, Henryk Zbierzchowski, 1935.
  • Tytus, Romek i A’Tomek w odsieczy wiedeńskiej 1683 roku z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani, Henryk Jerzy Chmielewski, 2012.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

  • Oswobodzenie Wiednia przez Jana Sobieskiego, Marcello Bacciarelli, obraz olejny, 1783-86;
  • Bitwa pod Wiedniem, Józef Brandt, obraz olejny, 1873;
  • Jan III Sobieski pod Wiedniem, Jan Matejko, obraz olejny, 1882-83;
  • Spotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem I, Artur Grottger, obraz olejny, 1859.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Uzupełnij przepis słowami umieszczonymi poniżej.

bita, wrzący, dekorujemy, kremówki, startej, ciemnej, w kostkach, proszku, podgrzewamy

2. Uzupełnij przepis odpowiednimi słowami na jajko po wiedeńsku.

3. Uporządkuj przepis na przygotowanie sznycli wiedeńskich

1. Kotlety rozbijamy na bardzo cienkie płaty. Wpisz odpowiednie cyfry w pola, aby uporządkować przepis.

4. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania (prawda czy fałsz).

5. Interesujesz się wycieczką do Wiednia „Śladami Jana III Sobieskiego”. Napisz e-mail do biura podróży (120 słów), aby zapytać o: - czas przejazdu autokaru, - możliwość zwiedzania kościoła na wzgórzu Kahlenberg, - wizytę na miejscu bitwy, - czas wolny na odwiedzenie kawiarni i restauracji, - cenę.

Podpowiedź: Email niech rozpoczyna się słowami: Szanowni Państwo, jestem zainteresowany/a ofertą wycieczki do Wiednia „Śladami Jana III Sobieskiego”.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

J. Tazbir, Rzeczpospolita wielu narodów, w: Polska. Losy państwa i narodu, red. M. Grabowski, Warszawa 1992.

 

J. Fajewski, Buńczuk i koncerz, Poznań 1997.

 

J. Wimmer, Wiedeń 1683, Warszawa 1983.

 

https://polonika.pl/polonik-tygodnia/polskie-slady-na-wzgorzu-kahlenberg-w-wiedniu [dostęp: 01.10.2020].