Nie ma nic gorszego nad sąsiada złego. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Na początku XII wieku Pomorze, jako ostatnie z ziem podówczas polskich, w końcu zostało schrystianizowane. Jednak wkrótce obok pogan pojawił się kolejny, dużo bardziej niebezpieczny wróg.

Polska nadal była rozbita na dzielnice. Książę Konrad Mazowiecki panował na Mazowszu i miał spory problem z sąsiadami. Obszar, który graniczył z Mazowszem i rozciągał się aż do rzeki Niemen, nosił nazwę Prusy – jego mieszkańcy byli poganami. Prusowie często napadali na mazowieckie wsie i miasta, atakowali ludzi, rabowali majątki. Choć napastnicy dzielili się na różne plemiona, byli dobrze zorganizowani i silni.

Konrad Mazowiecki potrzebował wsparcia. I znalazł je. W średniowiecznej Europie istniała pewna organizacja, która oferowała swą pomoc i chętnie podejmowała się trudnych zadań. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, krócej: Krzyżacy, szukał akurat dla siebie miejsca w Europie. Wcześniej Krzyżacy brali udział
w krucjatach, czyli wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej, aby walczyć z muzułmanami. W wyniku walk Ziemia Święta pozostała jednak w rękach muzułmanów, a wielu uczestników wypraw, w tym bractw zakonnych, zostało bez nowych celów i obiektów walk. W 1225 lub 1226 roku książę Konrad Mazowiecki poprosił Zakon o pomoc. Pierwsi bracia przybyli do Polski w 1228 roku. Przyznano im ziemię chełmińską, która miała być dla nich lennem – obszarem, który otrzymali na określony czas, ale który należał do Konrada. Zakonnicy od razu przystąpili do walki z poganami. Szybko opanowali tereny nad Wisłą, później nad Bałtykiem, przy granicy z Mazowszem, zajmowali też ziemie w głębi kraju. Po pięćdziesięciu latach kontrolowali już całe Prusy i rośli w siłę. Po podbiciu danego grodu, budowali w nim zamek, co pozwalało im łatwiej organizować coraz dalsze wyprawy w głąb niebezpiecznych, pokrytych lasami Prus.

Co więcej, Krzyżacy sfałszowali dokument, w którym Konrad pozwolił im tymczasowo użytkować ziemię chełmińską. W falsyfikacie napisano, że otrzymali ją na własność.

Konrad Mazowiecki zmarł w 1247 roku. Jeszcze za jego życia na terenie Prus doszło do powstania przeciwko Krzyżakom, na które zareagował nawet papież – choć, oczywiście, stanął po stronie Zakonu. Papież nadał ekspansji krzyżackiej w Prusach rangę krucjat, działalność Krzyżaków na tych ziemiach zyskała więc taki sam status, jak walki w Jerozolimie.

Państwo krzyżackie urosło w siłę. Panował w nim terror – chłopi, którzy opierali się chrystianizacji, zostawali niewolnikami albo byli brutalnie mordowani. Przez kolejne dwieście lat Krzyżacy byli wyjątkowo trudnymi sąsiadami Polaków, o wiele bardziej niebezpiecznymi niż poganie. Byli niezwykle bogaci, dobrze zorganizowani i wspierał ich sam papież.

Do dziś można podziwiać najpiękniejszy i największy zamek, który wybudowali na tych terenach, zamek w Malborku. Mimo że został zbudowany ponad siedemset lat temu, nadal robi ogromne wrażenie. Spacerując po krzyżackim dziedzińcu, możemy sobie wyobrazić, jak potężni byli jego właściciele w XIII i XIV wieku.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

Gotycki, majestatyczny zamek w Malborku został wzniesiony przez Krzyżaków w latach 1274-1457. To największy ceglany zamek na świecie. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie w budowli znajduje się także Muzeum Zamkowe w Malborku.

Pomnik Grunwaldzki upamiętnia bitwę polsko-krzyżacką, którą w 1410 r. obie strony stoczyły w odległości ok. 2 kilometrów na południowy wschód od wsi Grunwald. Został wystawiony w 1960 r. w 550. rocznicę bitwy.

W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu znajduje się obraz pod tytułem Przybycie Krzyżaków na Ziemię Chełmińską (1713 r.). Obraz to dosłowna ilustracja zapisu z XIV-wiecznej kroniki Piotra z Dusburga, w którym mowa jest o zbudowaniu pierwszej krzyżackiej warowni, Torunia, na potężnym dębie.

W 1961 r. w 630. rocznicę wystawiono pomnik upamiętniający polsko-krzyżacką bitwę pod Płowcami (1331 r.).

Rzeka Niemen płynąca przez dzisiejsze terytoria Białorusi, Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki) pojawia się w treści i tytule powieści Elizy Orzeszkowej z 1888 r. Nad Niemnem.

CIEKAWOSTKA

Powieść Krzyżacy Henryka Sienkiewicza została przetłumaczona na 25 języków.

Teksty autentyczne

Andrzej Krzycki, satyra Na Zakon Krzyżacki z 1520 roku:

Wiadomo, że trzy krzyże są i o trzech barwach.
Różne; tych, co je noszą, też rodzaje trzy:
Jest czerwony, ten słusznie zwie się Jezusowym,
Albowiem tak Jezusa zabarwił się krwią.
Jest biały, odpowiedni zbójcy z prawej strony,
Którego zbrodnie kilka odkupiło słów.
Jest w końcu czarny, zbója z strony lewej; ten to
Zdradziecki Zakon uznał – jak słusznie! – za swój.

Dokument księcia Konrada Mazowieckiego z 1230 roku:

W imię świętej niepodzielnej Trójcy, Ja Konrad, z bożego miłosierdzia książę Mazowsza i Kujaw […] podaję do wiadomości, że z uwagi na nagrodę niebieską i zbawienie duszy mojej oraz dla obrony wiernych, […] nadałem […] braciom Zakonu Niemieckiego całe terytorium chełmińskie niepodzielnie ze wszystkimi przynależnościami od tego miejsca, gdzie Drwęca opuszcza granicę Prus, wzdłuż rzeki aż do Wisły, a Wisłą aż do Ossy i biegiem Ossy aż do granic Prus, na wieczyste posiadanie z całym pożytkiem […]. Owi zaś bracia przyrzekli też mnie i wszystkim moim dzieciom, że z całą wiernością wraz z nami walczyć będą każdego czasu stosownie do woli bożej i wedle swej możności przeciw wrogom Chrystusa i naszym, mianowicie przeciw wszystkim poganom.

Historia w języku

Niektóre nazwy miejscowe, toponimy, mają budowę dziś już nieczytelną. Wśród nich jest np.:
Grunwald – nazwę należałoby na język polski przetłumaczyć jako „zielony las”, jest to zestawienie pochodzących z niemieckiego cząstek: grun- < niem. grün (‘zielony’) i wald (z niem. ‘las’). Warto dodać, że po litewsku nazwa tego historycznego miejsca brzmi Žalgiris (žalias ‘zielony’, giris ‘las’) i jest bezpośrednim tłumaczeniem (kalką) niemieckiego Tannenberg.
O takich historycznych nazwach – ważnych dla polskiej historii, a mających obce pochodzenie – pisała historyk języka Krystyna Długosz-Kurczabowa w internetowej Poradni Językowej PWN:

„Jeśli chodzi o Westerplatte (niem. West – Plaate ‘zachodnia płyta’), to jest to nazwa pochodząca z XVII w., a nie dopiero z czasów II wojny światowej. I właśnie ze względu na bohaterskie wydarzenia tego okresu zostaje zachowana w brzmieniu niemieckim jako nazwa pomnik bohaterskiej obrony polskiej załogi przed atakiem hitlerowców. Nazwa Westerplatte staje się w polszczyźnie synonimem bohaterstwa, odwagi, poświęcenia, patriotyzmu polskich żołnierzy. Czy trzeba to zmieniać? Czy w imię czystości języka należałoby też zmienić nazwę Grunwald (niem. Grünwald ‘zielony las’)?”

Warto też wskazać polską nazwę Malbork, która jest odpowiednikiem wcześniejszej niemieckiej, pochodzącej od imienia Maryi Marienburg. Po litewsku nazwa brzmi Malborkas.

Ciekawostki
z innych krajów

IZRAEL

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

ZIEMIA ŚWIĘTA

Pierwszą krucjatę ogłosił papież Urban II w 1095 roku. Rozpoczęła się w 1096 roku i zakończyła się w 1099 roku. W jej wyniku w 1100 roku powstało Królestwo Jerozolimskie. W sumie zorganizowano osiem głównych wypraw krzyżowych, które pozwoliły utrzymać podupadłe już Królestwo Jerozolimskie niemalże do końca XIII w. Nie udało się jednak uniknąć ostatecznej klęski krzyżowców. W 1921 roku upadła Akka, ostatnia twierdza na Bliskim Wschodzie.

CZECHY

Film fabularny z 1968 r. pod tytułem Dolina pszczół w reżyserii Františka Vláčila, opowieść o młodym Czechu, który trafia do zakonu krzyżackiego.

Nad bramą pałacu w Bruntalu znajduje się herb wielkiego mistrza krzyżackiego, księcia Karola Lotaryńskiego.

NIEMCY

Istnieje wiele utworów nawiązujących do tych wydarzeń, jak np. powieść Marie Frey Die Marienburg z 1860 czy powieść Ernsta Wichera z 1881 pod tytułem Heinrich von Plauen.

FRANCJA

W 2002 roku został wydany komiks pod tytułem Krzyżacy – 1 – W cieniu czarnych kniei (scen. Rodolphe Jacquette, rys. Bernard Capo, tłum. Grażyna Morawiec, wyd. Twój Komiks).

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • Krzyżacy, reż. Aleksander Ford, 1960 r. (film historyczny);
 • Kazimierz Wielki, reż. Ewa Petelska i Czesław Petelski, 1975 r. (film fabularny);
 • Habit i zbroja, reż. Paweł Pitera, 2017 r. (film dokumentalny).
 • Znak orła, reż. Hubert Drapella, 1997 r.;
 • Przyłbice i kaptury, reż. Marek Piestrak, 1985 r.
 • Krzyżacy – 1 – W cieniu czarnych kniei, scen. Rodolphe Jacquette, rys. Bernard Capo, tłum. Grażyna Morawiec, wyd. Twój Komiks 2002.

Literatura

 • Kunigas, J. I. Kraszewski, Warszawa, 1956;
 • Konrad Wallenrod, A. Mickiewicz, Kraków 2011 (poemat historyczny);
 • Pan Tadeusz, A. Mickiewicz, Ożarów Mazowiecki 2018 (epopeja narodowa, akcja poematu rozgrywa się w 1812 roku – wojska Napoleona Bonapartego przekraczają rzekę Niemen, by wyzwolić Polaków, którzy zamieszkiwali tamte tereny);
 • Krzyżacy, H. Sienkiewicz, Warszawa 2017 (powieść).

Gry wideo

 • Krzyżacy, 2002 r. (gra strategiczna).

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

 • Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko, 1878 r. (obraz);
 • Przybycie Krzyżaków na Ziemię Chełmińską, autor nieznany, 1713 r. (obraz).

Inne

 • Krzyżacy. Misja specjalna. (gra planszowa).

Ćwiczenia

1. Proszę odpowiedzieć na pytania:

2. Proszę połączyć czasowniki z rzeczownikami (proszę posłużyć się tekstem), a następnie napisać zdania.

Słowa do połączenia: sfałszować, urosnąć, atakować, potrzebować, podziwiać.

3. Proszę uzupełnić zdania słowami umieszczonymi poniżej. Skorzystaj z zamieszczonego zdjęcia. Proszę pamiętać o odpowiedniej formie wyrazów.

Podpowiedź: Każdy członek zakonu krzyżackiego miał tarczę, która chroniła go przed atakami wrogów. Słowa do wyboru: hełm, płaszcz, tarcza, naramiennik, miecz, nakolannik.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

1. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki, Kraków 2008.

 

2. K. Górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław [i in] 1977.

 

3. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986.