Od zera do bohatera. Zjednoczenie Polski przez Łokietka

W Polsce w XIII i XIV wieku panowała trudna sytuacja. Państwo nadal było rozbite na dzielnice, na północy pojawił się nowy wróg – Zakon Krzyżacki, brakowało scentralizowanej władzy. W 1300 roku na króla Polski koronował się Wacław II, król Czech, co świadczyło o słabości państwa polskiego. Wacław II wykorzystał fakt, że Piastowie wciąż walczyli między sobą i kłócili się o to, kto, co i po kim powinien odziedziczyć. Był obcym królem, który otaczał się niemieckimi doradcami, ale dzięki temu, że szybko i skutecznie objął władzę niemal nad wszystkimi dzielnicami, w państwie polskim pojawiły się nadzieje na zjednoczenie. Wacław II wprowadził na całym terytorium Polski jedną monetę – grosz praski – oraz urząd starosty.

Jednak Piastowie nadal mieli ambicję, by odzyskać koronę polską. Szczególnie dwaj z nich, Henryk III Głogowski i Władysław Łokietek, walczyli o to między sobą. Władysław Łokietek był pechowym dzieckiem – miał wielu starszych braci, co spowodowało, że został bez ziemi i jakiejkolwiek władzy. W dodatku, o czym świadczy jego przydomek, był niskiego wzrostu, być może nawet miał lekko zdeformowane ciało. Jednak po śmierci starszych braci zaczął zdobywać uznanie, co nie podobało się Wacławowi II, który w 1304 roku wygnał go z kraju. Nie wiadomo, gdzie Władysław przebywał, ale po powrocie z wygnania, który stał się możliwy po śmierci króla, udało mu się zdobyć część Małopolski. Z kolei śmierć Henryka III Głogowskiego w 1314 roku pozwoliła mu odzyskać Wielkopolskę.

Gdy zmarł Wacław II, w Czechach zapanował chaos i tamtejsi władcy musieli skoncentrować się na sytuacji w swoim kraju. Przez pewien czas nie byli zainteresowani koroną Polski. Łokietek wykorzystał tę okazję i zwrócił się do papieża Jana XXII z prośbą o pozwolenie na koronację na króla. Negocjacje trwały długo, gdyż w zamian za przychylność papież oczekiwał sporej sumy. Podniesiono więc podatek, tzw. świętopietrze, który każda osoba w Polsce musiała zapłacić papieżowi. To była ogromna kwota1. W końcu papież wyraził zgodę w tajnym liście, oficjalnie jednak nakazał respektować prawo Czechów do tronu. Biskup Gerward, wysłannik Łokietka, zebrał odpowiednie dokumenty oraz listy i wrócił do kraju z pozwoleniem na koronację dla Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi. W 1320 roku, po wielu latach walk, negocjacji i układów, Łokietek został królem Polski. Był pierwszym władcą, którego koronowano na Wawelu w Krakowie. Kiedy się urodził, nikt nie wierzył, że osiągnie coś więcej niż kawałek księstwa brzeskiego, a i to było niepewne. Łokietek zmarł, mając prawdopodobnie ponad siedemdziesiąt lat. Wiedział, że nie zdąży scalić całego kraju i ustabilizować sytuacji w Polsce. Zaczął więc przygotowywać Kazimierza, swojego jedynego syna, do tej roli. Kazimierz spełnił nadzieje pokładane w nim przez ojca.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

W Sulejowie znajduje się kościół, w którym odbyło się spotkanie rycerstwa. Podjęto wówczas decyzję o wysłaniu do papieża prośby o zgodę na koronację Łokietka.

Krakowski Zamek Królewski na Wawelu to miejsce pochówku króla Władysława Łokietka.

W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się Grota Łokietka, nazwana tak ze względu na legendę, według której król, na przełomie XIII i XIV wieku, przez około sześć tygodni, ukrywał się w niej przed Wacławem II. Króla – wedle legendy – uratowała pajęczyna rozsnuta w wejściu do jaskini (poszukujący go pomyśleli, iż nikt tam nie wchodził). Legendę upamiętnia prowadząca dziś do groty metalowa brama w kształcie pajęczyny.

Teksty autentyczne

List papieża Jana XXII z 1319 r.

Jan biskup […] przewielebnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu [przesyła] pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Żądaliście zatem, abyśmy ukochanego syna naszego, przesławnego męża Władysława Łokietka […] z łaski naszej apostolskiej wynieśli na stolicę królewską i zgodnie królem Polski mianować i koronować zalecili. Wprawdzie posłowie […] Jana, dostojnego króla czeskiego [Jana Luksemburskiego], do nas przybyli i dopraszali się […] abyśmy wstrzymać raczyli przyznanie korony rzeczonemu księciu z przyczyny, iż król Jan rościł ze swej strony prawo do królestwa polskiego […]. My zatem, chcąc każdego przy prawach mu służących zostawić, osądziliśmy za rzecz słuszną wstrzymać się z wyrokiem takowego przyznania, przez atoli nie mieliśmy bynajmniej przesądzać prawa, należącego wam i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jak i kiedykolwiek zechcecie […].

Legenda o Jaskini Łokietka (wg http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/legendy.html)

Kiedy na przełomie XIII i XIV wieku Wacław II, król czeski, najechał na Polskę i zajął Kraków, prawowity władca, Władysław Łokietek, musiał opuścić swą siedzibę i ukryć się. Na schronienie wybrał trudno dostępną jaskinię, mieszczącą się w Ojcowie, wysoko na stoku Chełmowej Góry. Ponieważ wejście do groty zasłaniała ogromna pajęczyna, a pościg był tuż tuż, Łokietka spuszczono do jaskini po linie. W ten sposób pajęczyna nie została uszkodzona i zmyliła wojska Wacława II, które przyjechawszy pod wejście stwierdziły, że do jamy na pewno nikt ostatnio nie wchodził. Okoliczna ludność, wierna królowi, przynosiła mu jedzenie, które wygnaniec przygotowywał w małej sali – Kuchni. W drugim pomieszczeniu Łokietek miał sypialnię, a w trzecim, Sali Rycerskiej, żołnierze pragnący wesprzeć władcę w odzyskaniu tronu przysięgali mu wierność. Dzięki wieściom ze świata, zbieranym przez mieszkańców Doliny Prądnika, król wiedział co dzieje się w Krakowie i mógł wybrać odpowiedni moment na opuszczenie kryjówki, powrót do miasta i triumfalne odzyskanie korony. Wspomnienie o tamtych wydarzeniach po dziś dzień żyje w pamięci miejscowej ludności, a schronienie króla nazywane jest Grotą Łokietka lub Jaskinią Królewską.

Historia w języku

Przydomek Łokietek pochodzi od nazwy staropolskiej miary długości łokieć, która miała wielkość 2 stóp, czyli ok. pół metra.

Warto podać kilka innych ciekawych staropolskich nazw miar – niektóre z nich są znane i czasami używane do dziś.

Miary ilościowe to np.:
tuzin – 12 sztuk
mendel – 15 sztuk (na mendle kupowano np. jajka)
kopa – 60 sztuk
gros (tuzin tuzinów) – 144 sztuki

Wybrane miary długości:
sążeń (siąg) to 3 łokcie, czyli 6 stóp – niespełna dwa metry – do dziś w języku polskim funkcjonuje przymiotnik sążnisty (najczęściej w połączeniach z wyrazami nazywającymi teksty: sążnisty list, sążnisty artykuł), czyli długi, obszerny
stopa – ok. 30 cm

Staropolskie miary objętości ciał sypkich:
korzec – ok. 120 litrów, w polszczyźnie funkcjonuje zwrot szukać się w korcu maku, dobrać się jak w korcu maku, co oznacza ‘znaleźć kogoś odpowiedniego, tworzyć z kimś dobraną parę’
kwaterka to ćwierć litra, 4 kwaterki tworzyły jedną kwartę
Staropolskie miary objętości płynów:
beczka – pojemność ok. 250 litrów
antał to ćwierć beczki, w zależności od regionu od 35 do 90 litrów
achtel to z kolei ósma część beczki (po śląsku buteleczka wódki lub kieliszek o pojemności 125 ml, czyli 1/8 litra to achtlik)
Inne miary to np. bela papieru składająca się z 10 ryz, czyli ok. 4800-5000 arkuszy. Bela jest słowem używanym do dziś, ale nie oznacza ona konkretnej miary tylko wielki zwój czegoś, z kolei ryza do dziś oznacza 500 arkuszy – w ryzach kupuje się papier do drukarek i kserografów.

Ciekawostki
z innych krajów

WĘGRY

Wacław II – król czeski i król polski z dynastii Przemyślidów, zdobył także tron węgierski po Arpadach.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Co za historia [odc.8] – Władysław I Łokietek – Zjednoczenie Królestwa Polskiego, kanał: CoZaHistoria, platforma: YouTube.

Literatura

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

  • Mały, ale wariat – Władysław Łokietek, kanał: Historia bez cenzury, platforma: YouTube;

Muzyka

  • Łokietek, T-Raperzy Znad Wisły, platforma: YouTube.

Sztuka

  • Łokietek pod Ojcowem, Wojciech Gerson, XIX wiek;
  • Władysław I Łokietek, Aleksander Lesser, XIX wiek;
  • Ucieczka Władysława Łokietka z Krakowa, Aleksander Lesser, 1884;
  • Łokietek zrywa układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim, Jan Matejko, 1879;
  • Władysław I Łokietek, Jan Matejko, 1890-1892.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Oto czternastowieczny nagrobek Władysława Łokietka na Wawelu.

Czy potrafisz nazwać trzy najważniejsze symbole władzy widoczne na rzeźbie wizerunku króla? Proszę napisać, jak się nazywają i gdzie one są.

2. Proszę przeczyta legendę o Jaskini Łokietka, a następnie zinterpretować obraz Wojciecha Gersona Łokietek pod Ojcowem.

Wyślij interpretację obrazu swojemu nauczycielowi na maila.

3. Na podstawie listu papieża Jana XXII z 1319 r. proszę odpowiedzieć na pytania.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

 

E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Kraków 2009.

 

H. Samsonowicz, Łokietkowe czasy, Kraków 1989.