Polsko-szwedzka wojna o Inflanty: 1600-1611

Nieporozumienia pomiędzy Polską i Szwecją trwały długo i miały różne przyczyny. Najważniejszymi powodami konfliktów był spór o dominację nad Bałtykiem oraz fakt, że następcą szwedzkiego tronu był król Polski – Zygmunt III Waza. Szwedzi nie chcieli być poddanymi polskiego władcy. Byli temu przeciwni między innymi ze względu na wyznanie religijne: Zygmunt był katolikiem, a Szwedzi – protestantami. W praktyce oznaczało to, że protestantyzm będzie zagrożony narzuceniem katolicyzmu. Do koronacji Zygmunta na króla Szwecji doszło jednak 20 lutego 1594 roku. Władca nie mógł wszakże pozostać tam na stałe – Polska również potrzebowała króla na miejscu. Zygmunt powierzył więc część swoich obowiązków Radzie Królewskiej z księciem Karolem Sudermańskim na czele, a sam wrócił do Korony. Rok później Karol Sudermański zyskał tak wielkie poparcie Szwedów, że zwolennicy Zygmunta byli zmuszeni uciekać z kraju w obawie o życie. Dla króla oznaczało to jedno – konieczność kolejnej podróży za Bałtyk i opanowanie sytuacji. Napięta atmosfera była też potęgowana sytuacją Inflant, ziem, które wcześniej należały do państwa zakonnego, o panowanie nad którymi starała się Rosja, Szwecja i Polska. W 1598 roku Rosja podpisała ze Szwecją dokument, w którym oddawała Inflanty w jej ręce. Polsce taki układ odpowiadał – Polska i Szwecja miały wszak tego samego króla, więc zyski z dodatkowych terenów również były wspólne. Sytuacja skomplikowała się w momencie, w którym panowanie Zygmunta III Wazy w Szwecji nie było już pewne. Przygotowując się do wyprawy za Bałtyk, król wiedział, że musi być gotowy na atak. Po wpłynięciu do szwedzkiego portu szybko zorientował się, że porozumienie z księciem nie jest możliwe. Rozpoczęła się walka, w której Zygmunt poniósł porażkę. Pod koniec października, po prawie trzymiesięcznej nieobecności, król wrócił do Polski. W lipcu następnego roku Rada Królewska pod przewodnictwem Karola Sudermańskiego zdetronizowała króla. 12 marca 1600 roku, ogłaszając w sejmie, że od tego dnia Inflanty należą do Rzeczypospolitej, Zygmunt III Waza z pełną świadomością rozpoczął wojnę ze Szwecją.

Sytuacja Polski nie była optymistyczna. Estońskie wojska stanęły po stronie już i tak silnej Szwecji, dając jej kilkukrotną przewagę liczebną (14 tysięcy w stosunku do 4,5 tys. żołnierzy). Polska nie miała żadnych szans z potężnym szwedzkim wojskiem, które wygrywało jedną potyczkę za drugą. Liczne porażki wojska polskiego zmusiły króla do natychmiastowych zmian strategicznych. Jan Zamoyski został głównodowodzącym, zarządzono też rekrutację do wojska, które koncentrowano nad rzeką Świętą. Zmiany przyniosło pierwsze zwycięstwo Polaków. 23 czerwca 1601 roku pod Kokenhausen szwedzkie wojska zostały otoczone i zmuszone do kapitulacji. Polakom udało się też odzyskać cztery zamki, aż wreszcie Szwedzi zaczęli się wycofywać. W tym czasie zmienił się też ich dowódca. Jan hrabia Nassau zmodernizował ekwipunek armii i strategię walki, jednak mimo to nie udało mu się odbić Rygi. Niedługo po tym wydarzeniu Szwedom zaczął dokuczać głód, a epidemie zabijały kolejnych żołnierzy. W tej sytuacji Jan rozkazał odwrót i wzmocnienie obrony w zamkach. Inflanty wciąż były własnością Szwecji.

W Polsce udało się zebrać piętnastotysięczną armię. Zygmunt III Waza wraz z Janem Zamoyskim ruszyli na Inflanty. Z powodzeniem przejmowali zamki zajmowane dotychczas przez Szwedów (między innymi Wolmar w 1601 roku, Fellin czy Biały Kamień w 1602 roku). Zamoyski zdominował niemalże całe Inflanty, następnie wrócił do Polski, a głównym dowódcą został Jan Karol Chodkiewicz. Niestety, armia Chodkiewicza nie była wystarczająco opłacana. Niektórzy żołnierze dezerterowali, inni umierali z głodu lub przez choroby. Karol Sudermański, który został królem Szwecji, w tym czasie przygotowywał do walki wojsko złożone ze znakomicie wykwalifikowanych żołnierzy zawodowych. Był bardzo zdeterminowany, by odbić Inflanty. W ostatniej chwili na teren Inflant dotarły pieniądze i żywność dla żołnierzy polskich – walka znów mogła się rozpocząć. 25 września 1604 roku Chodkiewicz pokonał wojska Karola Sudermańskiego, jednak ponowne problemy finansowe i brak zapłaty dla żołnierzy rodziły kolejne bunty. Szwecja, wykorzystując niestabilną sytuację Rzeczypospolitej, zdobyła Rygę. Na wieść o tym Chodkiewicz zmobilizował wojsko i wyruszył z odsieczą. 27 września pod Kircholmem – 15 kilometrów od Rygi – rozpoczęła się ogromna bitwa. Armia polsko-litewska odniosła sukces, a wojsko szwedzkie zostało totalnie rozbite. Nie udało się odbić zamków w Inflantach, jednak o sukcesie pod Kircholmem mówił cały świat. Po porażce Szwedzi dążyli do rozejmu, który ostatecznie podpisano 31 października 1608 roku, jednak w praktyce bitwy toczyły się nadal.

 

W tym czasie doszło do ważnego dla Polski wydarzenia. W maju 1609 roku zakończyła się przeprowadzka Zygmunta III Wazy z wawelskiego dworu królewskiego w Krakowie do Warszawy, która stała się oficjalną stolicą Rzeczypospolitej. Warszawa, w przeciwieństwie do peryferyjnego Krakowa, geograficznie leżała w sercu Polski, była bliżej Litwy i Pomorza, gdzie król często podróżował. Położenie geograficzne i znaczenie Warszawy jako punktu handlowego zdecydowały o przeniesieniu stolicy.

W 1609 roku rozpoczęła się też wojna polsko-rosyjska, która pochłonęła znaczną część wojska i pieniędzy. Chodkiewiczowi ponownie udało się odbić Rygę, stoczył również zwycięską bitwę na morzu. Niedługo później król Zygmunt powiadomił Chodkiewicza, że nie będzie mógł dłużej płacić armii ani wysyłać im jedzenia, gdyż wszystkie oszczędności pochłania wojna z Rosją. Zdemotywowane wojsko walczyło niechętnie, aż w końcu ostatecznie odmówiło posłuszeństwa. Sytuacja polityczna Szwedów również uległa komplikacji. W 1611 roku Dania wypowiedziała wojnę swoim sąsiadom, co skłoniło Szwedów do zaprzestania wojny z Polską na 6 lat. W 1617 roku nowy król Szwecji Gustaw Adolf zawarł pokój z Rosją. Wojska Gustawa bez większych problemów zajmowały kolejne porty i miasta w Inflantach. Dopiero za sprawą Krzysztofa II Radziwiłła armia polsko-litewska znowu była zdolna do walki i odbijania terenów zabranych przez wroga. Ostatecznie wojsko Gustawa Adolfa zostało osłabione do tego stopnia, że konieczny był rozejm. Król Zygmunt, świadomy rosnącego zagrożenia ze strony Moskwy, a także Turcji, zdecydował się na podpisanie ugody na początku 1618 roku.

Szwecja zaatakowała ponownie w 1621 roku. Przez trzy lata Gustaw Adolf modernizował szwedzkie prawo i wojsko. Doskonale przygotowani żołnierze odbili najważniejsze ośrodki Inflant, jednak znowu nie mogli pokonać znakomicie wyszkolonej armii Rzeczypospolitej. Podpisano więc kolejny rozejm, a wojnę kontynuowano w 1625 roku. W tym czasie armia szwedzka liczyła ponad 20 tysięcy żołnierzy i dzięki temu 17 stycznia 1626 roku pierwszy raz pokonała wojska Rzeczypospolitej w otwartej bitwie pod Walmozją. Gustaw Adolf objął niemalże całe Inflanty (Polska zachowała jedynie kawałek na południowym wschodzie), a spór tradycyjnie zakończono podpisaniem rozejmu 15 czerwca 1626 roku.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

Inflanty – kraina historyczna leżąca nad rzeką Dźwiną i Zatoką Ryską. Powstała w średniowieczu na terytorium zakonu kawalerów mieczowych, była zamieszkana przez plemiona bałtyckie i ugrofińskie, na jej obszarze ścierały się wpływy kultury niemieckiej, skandynawskiej i polskiej. Na obszarze dawnych Inflant znajdują się obecnie terytoria Łotwy i Estonii.

Kircholm – to miasto na Łotwie nad Dźwiną, które dziś trudno znaleźć na mapach, ponieważ od 1917 roku nosi nazwę Salaspils. Pod miastem, przy drodze znajduje się pomnik Bitwy pod Kircholmem z napisami po łotewsku i po polsku, który przechowuje starą historyczną nazwę. Na pomniku znajdują się herby: Polski, Litwy i Kurlandii.

Dźwina to rzeka na Łotwie o łoteewskiej nazwie Daugava. Od nazwy rzeki pochodzi toponim Daugavpils (przez pewien czas z polską nazwą Dźwińsk, Dźwinów; inna historyczna nazwa to Dyneburg). Miasto jest stolicą Łatgalii, jest ważnym centrum nukowym i kulturalnym Łotwy.

Kurlandia to księstwo historyczne wydzielone na terenie Inflant: Księstwo Kurlandii i Semigalii.

JĘZYKOZNAWSTWO

Inflanty jako ludność autochtoniczna zamieszkiwali Łotysze z językiem łotewskim, należącym do grupy języków bałtyckich (wraz z litewskim; wcześniej prawdopodobnie istniała wspólna rodzina bałtosłowiańska) i Estończycy z językiem należącym do rodziny ugrofińskiej (wraz z fińskim i węgierskim w Europie; języki ugrofińskie jako jedyne w Europie nie należą do rodziny indoeuropejskiej).

KULTURA POPULARNA

Piosenka Sen o Warszawie jest jedną z najczęściej przywoływanych w kontekście wspomnień o Czesławie Niemenie. Stała się hymnem klubu piłkarskiego Legia Warszawa.

Teksty autentyczne

Czesław Niemen, Sen o Warszawie, 1966; słowa: Marek Gaszyński

Czesław Niemen, Sen o Warszawie, 1966; słowa: Marek Gaszyński

Mam, tak samo jak ty,

Miasto moje, a w nim:

Najpiękniejszy mój świat,

Najpiękniejsze dni.

Zostawiłem tam, kolorowe sny.

Kiedyś zatrzymam czas

I na skrzydłach jak ptak

Będę leciał co sił

Tam, gdzie moje sny,

I warszawskie kolorowe dni.

Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt,

Już dziś wyruszaj ze mną tam

Zobaczysz jak, przywita pięknie nas

Warszawski dzień.

Leopold Tyrmand, Zły (fragment), wyd. elektroniczne, 2019

W Warszawie łapie się życie na gorąco. Prężność tego miasta zdumiewa, w pewnych wypadkach demoluje, w innych jest uciążliwa i dezorganizująca, jeszcze w innych uszczęśliwia swą dynamiką i każe optymistycznie wierzyć w przyszłość. W Warszawie nawet lodowisko chwyta się na gorąco, jeszcze nieostygłe z prac przygotowawczych, jeszcze niedopieczone, prosto z rąk robotników i techników. Cóż z tego, że nie ma trybun, że bandy toru są prowizoryczne, a szatnie z dykty i tektury? Jest lód, wiszą nisko lampy, rozlega się walc Łyżwiarze, jest więc i młodzież. Tłumy młodzieży na różnych rodzajach łyżew, na przykręcanych, przypinanych paskami i przytwierdzonych do specjalnych butów. Na turfach, śniegórkach, halifaksach, hokejach, panczenach. Jest radość, krzyk, śmiech, są gwizdy, awantury, gonitwy, przechwałki, flirty, popisy, sprzeczki. Otwarte zostało nowe sztuczne lodowisko – a więc jesteśmy i my, łyżwiarze, i jest nas mnóstwo! Specjalne urządzenia jeszcze nie są gotowe, jeszcze się je wykańcza, to dopiero początek robót – nie szkodzi, to nic nie przeszkadza, wykończy się, a my się tymczasem poślizgamy! Skończył się walc Łyżwiarze, dawać Róże południa! Od niepamiętnych lat te dwa walce stanowią o warszawskiej ślizgawce, są jej hymnem. Strzeżcie się nie mieć tych płyt na nowym lodowisku!…

Historia w języku

Początek XVII w. to m.in. wydanie nowatorskiego słownika Grzegorza Knapiusza Thesaurus polono-latino-graecus. Autor, jezuita, urodził się w Grodzisku Mazowieckim w rodzinie mieszczańskiej. Kiedy przystąpił do prac nad słownikiem, został zwolniony z innych obowiązków w kolegium. Waga słownika polega m.in. na tym, że ułożone alfabetycznie wyrazy polskie są na pierwszym miejscu, czyli są osią układu słownika. Słownik ma charakter normatywny, gdyż autor pisał go z myślą o szkołach jezuickich. Starał się bardzo o to, by w jego dziele znalazły się wyłącznie wyrazy rodzime, unikał makaronizmów. Tezaurus zawiera 50 tysięcy haseł, co jak na tamte czasy było liczbą niezwykle imponującą. Gromadząc materiał leksykalny, uwzględniał dzieła literackie, wykorzystywał też teksty naukowe i prawnicze, słownik zawiera więc także terminologię. Knapiusza cechowała nowoczesna świadomość leksykograficzna. Hasła opatrywał komentarzami – zaznaczał ich pochodzenie: łacińskie, dialektalne, potoczne, ostrzegał przed wulgaryzmami i archaizmami. Nowością były kwalifikatory stylistyczne, wskazujące możliwy zakres użycia wyrazów oraz uwagi o ich pochodzeniu. Kolejny wyznacznik nowoczesności słownika to uwzględnianie przez autora jako odrębnych haseł frazeologizmów, ale też odmiennych znaczeń. Hasła są ilustrowane egzemplifikacjami z dzieł znanych pisarzy.

Słowo tezaurus pochodzi z łaciny (pośrednio z greki) i oznacza ‘skarbiec’ – dzieło Knapiusza jest faktycznie skarbcem średniopolskiej leksyki.

Ciekawostki
z innych krajów

SZWECJA

W Uppsali w Katedrze w 1594 roku koronowano na króla Szwecji Zygmunta III Wazę. W nawie bocznej (wschodniej) katedry znajdują się sarkofagi Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki (rodziców króla), a na ścianie namalowany jest fresk przedstawiający widok Krakowa.

W Armémuseum w Sztokholmie można zobaczyć m.in. chorągiew państwową Zygmunta III Wazy oraz Jana Kazimierza, a także polskie armaty z XVII wieku.

W zbiorach Królewskiej Zbrojowni w Sztokholmie znajduje się paradna zbroja Zygmunta Augusta, róg myśliwski Zygmunta III Wazy wykonany z poroża tura oraz inne elementy uzbrojenia polskich władców.

W bibliotece w zamku w Skokloster niedaleko Sztokholmu znajduje się wiele polskich dzieł.

BRAZYLIA

W 1960 roku przeniesiono stolicę z Rio de Janeiro (od 1763) do Brasilii, miasta specjalnie wybudowanego w tym celu.

AUSTRALIA

W 1927 roku przeniesiono stolicę z Melbourne (od 1901) do Canberry.

JAPONIA

Ulokowanie stolicy zmieniano 4 razy, Tokio jest stolicą od 1868 r.

KAZACHSTAN

W 1997 roku przeniesiono stolicę z Ałmaty (długo nazywanej po polsku Ałma-Atą; wcześniej miejscowość w tym miejscu była nazywana Akmołą, Celinogradem) do Astany , która z kolei w 2019 roku zmieniło nazwę na Nursułtan.

ROSJA

W latach 1703-1918 stolicą był Petersburg zanim stolicę ulokowano w Moskwie.

INDONEZJA

Powstał plan przeniesienia stolicy kraju z Dżakarty na wyspę Borneo. Decyzja jest spowodowana niesłychanym przeludnieniem i zanieczyszczyniem Dżakarty oraz prognozami, iż ze względu na zmiany klimatyczne w ciągu ćwierćwiecza duża część starej stolicy może znaleźć się pod wodą.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Literatura

  • Carolomachia, Wawrzyniec Bojer, poemat, 1605;
  • Oko jelenia, Andrzej Pilipiuk, 2008-2011, 2015 (seria powieści fantastycznych).

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

  • Piosenka o mojej Warszawie, słowa i muzyka: Albert Harris, 1945;
  • Sen o Warszawie, piosenka, słowa: Marek Gaszyński, muzyka: Czesław Niemen, 1966;
  • Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, piosenka, słowa i muzyka: Andrzej Sikorowski, 1993.

Sztuka

  • Bernardo Bellotto (Canaletto) – liczne obrazy przedstawiające widoki Warszawy (XVIII w.).

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. W jakich miejscach nad Bałtykiem znajdują się następujące atrakcje turystyczne?

Atrakcje do wyboru: Międzyzdroje, Słowiński Park Narodowy, Wolin, Gryfice, Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastrzębia Góra, Sztutowo, Trzęsacz

2. Dopisz brakujące człony nazw geograficznych

a. Rozewie, b. Wiślany, c. Bałtyckie, c. Wiślana, d. Gdańska, e. Helski

3. Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące plakatu Ryszarda Kai „Nadmorze” z serii Plakat - Polska.

https://galeriaplakatu.com.pl/4493-large_default/5344-nadmorze-plakat-z-serii-polska-ryszard-kaja.jpg

4. Odnosząc się do plakatu Ryszarda Kai z ćwiczenia nr 3, napisz:

Podpowiedź: Wyślij odpowiedzi swojemu nauczycielowi na e-maila.

5. Co oznaczają poniższe wyrazy z gwary warszawskiej, które zresztą w dużej mierze używane są już dziś w języku potocznym w wielu miejscach w Polsce? Wpisz poprawne wyrazy z polszczyzny ogólnej.

1. absztyfikant, 2. badylarz, 3. belfer, 4. bystrzak, 5. skitrać, 6. cykor, 7. drałować, 8. fart, 9. fuszerka, 10. git, 11. granda, 12. capić, 13. jarać, 14. zajumać, 15. być na bani

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

K. Tubylewicz, Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą, Warszawa 2019.

 

http://gwara-warszawska.waw.pl/

 

https://muzhp.pl/pl/e/1509/przeniesienie-stolicy-do-warszawy