Ślązacy! Macie głos!

Dzięki traktatowi wersalskiemu, który kończył I wojnę światową, większość dotychczasowych terenów Polski stała się ponownie Królestwem Polskim. Jednak były trzy regiony, które miały jeszcze trochę poczekać na powrót do kraju. Miejsca, o których mowa to Warmia, Mazury oraz Śląsk. Na tych terenach musiał najpierw odbyć się plebiscyt. Co to takiego? To głosowanie ludności, która ma zdecydować o swojej przynależności narodowej, a mówiąc najprościej, ma wybrać, do którego z państw chce należeć.

Na Śląsku mieszkańcy mieli zdecydować, czy wolą należeć do Królestwa Polskiego czy do narodu niemieckiego. Przed rozpoczęciem głosowania obie strony starały się przyciągnąć do udziału w plebiscycie jak najwięcej zwolenników. Rozpoczęły się działania propagandowe, jedni oczerniali drugich, starając się zdobyć głosy. Jednak Niemcy postanowili pójść o krok dalej i zaczęli masowo zwozić na Śląsk ludzi, którzy się tam kiedyś urodzili. Do głosowania były uprawione bowiem nie tylko osoby mieszkające w danym momencie na tym terenie, a także te, które urodziły się na Śląsku. Zaborcy postanowili przeszukać swój kraj i sprowadzić jak najwięcej byłych mieszkańców Śląska, aby ci opowiedzieli się za państwem niemieckim. Na Ślązaków wywierano silny nacisk. Zwalniano ich z pracy lub zakazywano im pracować w kopalniach i innych, niemieckich, zakładach. Wynikiem tego była przegrana Polski w plebiscycie, co niesamowicie rozzłościło naszych rodaków i doprowadziło do trzeciego powstania śląskiego.

Do plebiscytu doszło także na Warmii i Mazurach, gdzie sytuacja wyglądała podobnie jak na Śląsku. Niemcy zaczęli sprowadzać urodzonych na tej ziemi ludzi, coraz częściej podjudzali też do agresywnego zachowania wobec Polaków. Dlaczego zatem Polska nie zdecydowała się na przywożenie ludności, tak jak zrobiła to druga strona? Coraz bliżej była Armia Czerwona oraz bolszewicy, więc Polacy nie mogli sobie pozwolić na tak szeroko zakrojoną akcję. Poza tym lata germanizacji tych terenów doprowadziły do tego, że mieszkający tam ludzie przestawali wierzy, że staną się częścią Polski, która dla nich był już odległą krainą ich przodków. Jak łatwo się domyślić, nasz kraj przegrał plebiscyt, w którym ogromna większość osób zagłosowała za przyłączeniem do Rzeszy, Polsce przypadło jedynie osiem gmin, co w tamtejszym czasie było bardzo niewielką częścią Warmii i Mazur.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

CIEKAWOSTKA

Uchwałą Sejmu RP VIII kadencji rok 2019 został ustanowiony Rokiem Powstań Śląskich.

GEOGRAFIA

Pomnik w Wodzisławiu Śląskim postawiony w hołdzie powstańcom poległym w bitwie pod Olzą (III powstanie śląskie).

W Katowicach znajduje się Pomnik Powstańców Śląskich. Upamiętnia on trzy powstania śląskie – ludność zamieszkująca te tereny sprzeciwiała się niemieckim władzom, walczyła o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Pomnik Wojciecha Korfantego oglądać można w Siemianowicach Śląskich i w Katowicach. W Katowicach pomnik stoi na placu Sejmu Śląskiego między budynkami Wydziału Humanistycznego Uniwersyteu Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Kultury im. Krzystyny Bochenek.

Tablice upamiętniające Wojciecha Korfantego znajdują się w Siemianowicach Śląskich, we Wrocławiu, w Bytomiu oraz w Poznaniu.

W Muzeum w Chorzowie odnaleźć można niezwykle bogatą kolekcję przedmiotów związanych z okresem powstań śląskich oraz plebiscytu, np. urnę do głosowania w plebiscycie, która wówczas znajdowała się w Bytomiu czy fotografie (zarówno dokumentalne, jak i pochodzące ze prywatnych zbiorów mieszkańców Śląska).

ZABYTKI

W Świętochłowicach znajduje się Muzeum Powstań Śląskich.

HISTORIA

W Bytomiu znajdował się hotel Lomnitz, który był ważnym miejscem podczas plebiscytu na Górnym Śląsku. W 1920 roku był on siedzibą Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, na czele którego stał Wojciech Korfanty. Niestety w 1945 budynek uległ spaleniu. Dziś w tym miejscu można znaleźć tablicę upamiętniającą dawny hotel.

OSOBY/NAGRODY

Od 1993 roku przyznawana jest Nagroda im. Wojciecha Korfantego honorująca wybitne osoby oraz instytucje zasłużone dla Górnego Śląska. Jej ustanowienie zainicjował Związek Górnośląski.

ZNANI POLACY

Krystyna Bochenek, absolwentka śląskiej polonistyki, publicystka radiowa, senator, wicemarszałek Senatu RP, twórczyni ogólnopolskiego dyktanda oraz programu Ambasador Polszczyzny, zginęła w katastrofie w Smoleńsku w 2010 r. wraz z całą delegacją państwową udającą się na obchody rocznicowe do Katynia.

Teksty autentyczne

Wiersz Kazimierza Ligonia:

I płynął piękny polski śpiew,
I wstrząsnął śląskim ludem.
Jak snów proroczych głośny zew,
Wolności brzmiał nam cudem.
Aż zadrżał dawny polski gród,
Gdzie Piastów śnią książęta,
I budzi się Piastowski ród,
Krzyżackie krusząc pęta.
I choć się pieni w złości wróg,
Choć śle na Was siepaczy,
W dzień plebiscytu spłaci dług
Wdzięczności szczep ślązacy.
A gdy nadejdzie walki czas,
Wzmocnieni Waszą wiarą,
Kraj diamentów czarnych wraz
Z ojczyzną złączymy starą.

Wiersz jednego z powstańców pod tytułem Nie złożym broni:

Nie złożym broni, choćby stu mocarzy
Przeciw powstańcom swój wydało sąd.
Praw naszych deptać niechaj się nie waży
Żaden parlament, żaden sejm ni rząd.
Żaden paragraf waszych mądrych ksiąg
raz wziętej broni nam nie wydrze z rąk.
Za tych, co żyją i po nas żyć będą,
Za tych, co zmarli, zanim przyszła Wieść,
Że wolność idzie, — za nazwę: przybłędo,
Za niewolnictwo długich wieków sześć —
I za tej ziemi przyszłe wolne dni —
Dziś ten karabin w naszym ręku tkwi.
Czy nie drży jeszcze w was spróchniałe serce,
Czy rąk sprzedajnych was nie lęka brud?
Wy dyplomaci, coście jak morderce
W kawałki pociąć chcieli żywy lud?

Dziejowej krzywdy wam nie straszny gniew?
Za sprawiedliwość Śląsk dziś leje krew.
Żołdaka ślecie z rozkazem: „precz strzały,
Jako w Irlandii buntowników zdław” .
Świętością nie mundur ich wspaniały
i zginie każdy, co nam przeczy praw.
Nie damy ziemi, co zdobyta krwią
Choćby tu przyszło batalionów sto —
W jarzmo niewoli nie powrócim więcej,
Nigdy tej ziemi nie dostanie wróg.
W gruz ją zamienim; gdyby z bronią w ręce
Paść trzeba było płacąc święty dług.
Baczność żołnierzu, męstwo w sobie stwierdź!
Nie złożym broni. Zwycięstwo lub śmierć.

Historia w języku

Ślązacy często identyfikują się z elementami kultury tradycyjnie przypisywanymi Niemcom. Można wśród nich wymienić: obchodzenie urodzin, uroczysty roczek, tzw. Abraham (50. urodziny), juble i festyny, nieco radośniejsze obchodzenie adwentu z wieńcem adwentowym, dawniej już znany na Śląsku kalendarz adwentowy dla dzieci itp. Identyfikowanie się ze składnikami kultury nie zawsze jest równoznaczne z wyborami narodowymi i państwowymi, choć bywa z nimi tożsame. Wiele na Śląsku także – a obecnie coraz więcej – wpływów kultury ogólnopolskiej.
Istotne znaczenie dla postaw mieszkańców Śląska miały nieustanne w historii regionu zmiany granic. Niestała identyfikacja została ukształtowana przez pograniczność (czyli i przez historię, przez nieustanne przerzucanie tych ziem z rąk do rąk). Warto tu zacytować wielokrotnie przytaczaną, ciekawą opinię ks. Emila Szramka: „Wynikiem długiej infiltracji, czyli mieszaniny narodowej są jednostki nie tylko dwujęzyczne, ale też podwójnego oblicza narodowego, podobne do kamieni granicznych, które z jednej strony noszą znamię polskie, z drugiej niemieckie, albo do gruszy granicznych, które na obie strony rodzą” (Szramek 1934, 35). Zatem w śląszczyźnie znajdziemy wiele zapożyczeń niemieckich: luft, ja (potwierdzenie), szrank, ancug, choć o wiele więcej w niej wyrazów tożsamych z polszczyzną – śląszczyzna wszak jest lektem słowiańskim – dziyń, chop, mlyko.

Ciekawostki
z innych krajów

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz, 1969.

Literatura

 • Drach, Szczepan Twardoch, 2014;
 • Pękły okowy, Maciej Wierzbiński, 1929.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

 • Opowiedzcie wiatry, Dżem;
 • Śląski Rycerz, Horytnica;
 • Powstaniec, Oberschlesien

Sztuka

 • Cykliczne panele, spotkania autorskie i debaty historyczne poświęcone Górnemu Śląskowi zatytułowane Górny Śląsk – świat najmniejszy odbywają się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Autorem cyklu jest dr Krzysztof Karwat.

Inne

 • Polski plakat propagandowy z okresu plebiscytu głosi: „Głosuj za Polską, a będziesz wolny”.
 • Magazyn Nasz Kocur prezentujący plebiscytową propagandę w humorystycznym ujęciu;
 • Plebiscytowy numer Kocyndra (1921 r.) – na okładce pojawiają ważne postaci powiązane z Górnym Śląskiem – Korfanty, Lompa, Miarka, Ligoń i Damrot.
 • Plebiscyt na Górnym Śląsku – sporządzanie list głosujących i kart do głosowania, 1921 r., fot. NAC.

Ćwiczenia

1. Oto trzy polskie plakaty propagandowe z okresu plebiscytu. Proszę wypisać z nich wszystkie czasowniki. W jakiej formie, przeważająco, występują? Jakie to ma znaczenie w odbiorze?

2. Śląsk słynie z fantastycznej kuchni. Poniżej znajduje się przepis na żur śląski (zupa) (https://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/512124/zur-slaski). Proszę uzupełnić składniki rzeczownikami w dopełniaczu, a opis przygotowania czasownikami w formie trybu rozkazującego.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

W. Dobrzycki, Powstania śląskie, Warszawa 1971.

 

W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005.