Waleczne serca młodych Polaków: powstanie listopadowe

Po utracie niepodległości w 1795 roku Polacy musieli walczyć o zachowanie swojej kultury i odzyskanie państwa. W 1828 roku w Warszawie zorganizowano spisek młodych polskich oficerów skierowany przeciw rosyjskiemu zaborcy. Jego członkowie zaplanowali wywołanie powstania militarnego przeciwko Rosji. Na czele spisku stanęli oficerowie Piotr Wysocki i Józef Zaliwski. Powstanie rozpoczęło się w Warszawie 29 listopada 1830 roku od ataku na pałac belwederski, siedzibę rosyjskich władz w Królestwie Polskim. Tego dnia do walki dołączyli również cywilni mieszkańcy Warszawy, którzy ruszyli na miejski arsenał i zdobyli znajdującą się tam broń. 30 listopada Rosjanie wycofali się z Warszawy, a powstańcy świętowali wyzwolenie stolicy.

Jednak pomimo pierwszych sukcesów sytuacja Polaków była bardzo trudna. Powstanie wybuchło zbyt szybko i nie zostało dobrze przygotowane. Starsi i doświadczeni polscy generałowie oraz arystokraci nie chcieli do niego dołączyć, ponieważ uważali, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo w walce z rosyjskim wojskiem. Młodzi oficerowie bali się natomiast przejąć dowodzenie. W grudniu generał Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania, nie wierzył jednak w jego sukces. Chłopicki próbował prowadzić pokojowe negocjacje z carem Mikołajem I, ale władca Rosji nie chciał negocjować, tylko nakazał Polakom bezwarunkowo się poddać. 18 stycznia 1831 roku Chłopicki zrezygnował ze swojej funkcji, a 29 stycznia powstańcy powołali Rząd Narodowy, na którego czele stanął Adam Czartoryski. Królestwo Polskie ogłosiło niepodległość, co doprowadziło do oficjalnej wojny z Rosją. Armia rosyjska, która w lutym weszła na ziemie Królestwa Polskiego, była zdecydowanie liczniejsza niż wojsko polskie. Polscy generałowie kłócili się ze sobą, a większość z nich nie wierzyła w sukces w walce z dużo silniejszym wojskiem rosyjskim. Pomimo tego powstańcy walczyli bardzo dzielnie. Dużym sukcesem wojska polskiego była bitwa o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831 roku), w której oddziały dowodzone przez Chłopickiego zatrzymały maszerującą na Warszawę główną armię rosyjską pod wodzą feldmarszałka Iwana Dybicza. W marcu Polacy pod dowództwem generała Ignacego Prądzyńskiego przeszli do udanej kontrofensywy. Rosjanie ponieśli wielkie starty, zginęło 4,5 tysiąca żołnierzy, a 10 000 dostało się do niewoli. Polacy natomiast stracili tylko 500 żołnierzy. Pomimo sukcesów obrona przed tak silnym przeciwnikiem jak Imperium Rosyjskie była niemożliwa. 26 maja Polacy przegrali w bitwie pod Ostrołęką. Klęska wpłynęła negatywnie na morale polskich żołnierzy i jeszcze bardziej zwiększyła konflikty i kłótnie pomiędzy przywódcami powstania i polskimi generałami. W skarbcu Królestwa Polskiego skończyły się również pieniądze. Polacy nie mogli więc prowadzić dalszych walk. Powstańcy mieli nadzieję, że państwa Europy Zachodniej pomogą im w wojnie, jednak ich przywódcy nie chcieli angażować się w konflikt z Rosją. 6 września wojsko rosyjskie liczące 80 000 żołnierzy zaatakowało Warszawę, której broniło tylko 40 000 ludzi. Podczas bohaterskiej obrony Woli zginął generał Józef Sowiński. 8 września stolica skapitulowała, a 28 października 1831 roku powstanie oficjalnie się zakończyło. Jego uczestników ukarano, wielu z nich zostało zesłanych na Kaukaz i w głąb Imperium Rosyjskiego.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

Adam Czartoryski – dyplomata i wybitny mąż stanu. Za bohaterskie czyny w czasie wojny polsko-rosyjskiej został odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Józef Chłopicki – dowódca powstania listopadowego, za jego sprawą zatrzymano wojska sowieckie maszerujące na Warszawę.

Teksty autentyczne

Warszawianka 1831 (Casimir François Delavigne)

Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był
W gwiazdę Polski Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił
Tą nadzieją podniecany
Woła na nas z górnych stron
Powstań Polsko, skrusz kajdany
Dziś twój tryumf, albo zgon!

 

Ref.
Hej, kto Polak na bagnety
Żyj swobodo, Polsko żyj
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij

Grzmijcie bębny, ryczcie działa
Dalej dzieci w gęsty szyk
Wiedzie hufce wolność, chwała
Tryumf błyska w ostrzu pik
Leć nasz orle w górnym pędzie
Sławie, Polsce, światu służ
Kto przeżyje wolnym będzie
Kto umiera wolny już

Historia w języku

Legenda głosi, że nazwa Warszawa pochodzi od dwu imion – jedno należało do rybaka Warsa, a drugie do jego żony Sawy. Jednak językoznawcy ustalili, że obecna stolica Polski znana była wcześniej jako Warszewa, a nazwa ta powstała od słowa Warsz (to prawdopodobnie skrócona wersja staropolskiego imienia Warcisław), do którego dołożono przyrostek -ewa. W ten sposób powstała forma dzierżawcza o znaczeniu ‘osada należąca do Warsza’. Pierwszy poświadczony zapis nazwy Warszewa można znaleźć w dokumentach podchodzących z XIII wieku, a używana dziś postać nazwy miasta Warszawa znana jest od XV wieku. Przekształcenie e w a uważa się za efekt przesadnego dbania o poprawność językową (co określa się jako hiperpoprawność). Trzeba przypomnieć, że dawniejszych mieszkańców północnej Polski można było rozpoznać po tym, że w wymowie a zastępowali przez e (mówili więc np. wiedro zamiast wiadro). Ponieważ cechę tę traktowano jako ośmieszającą, wielu próbowało się jej pozbyć i wymawiało a także w wyrazach, w których ta głoska nie powinna się znaleźć. W ten sposób rozpowszechniła się wymowa Warszawa, a z czasem również taki zapis i od XVIII wieku występuje jako jedyny.

Ciekawostki
z innych krajów

FRANCJA

Francuski rysownik Jean Ignace Isidore Gérard jest autorem karykatury pt. L’ordre règne à Varsovie (Porządek panuje w Warszawie) z roku 1831.

Francuski malarz Horace Vernet jest autorem obrazu Polski Prometeusz (1831), który stanowi alegorię powstania listopadowego.

Francuski poeta Casimir François Delavigne napisał tekst pieśni Warszawianka 1831.

NIEMCY

Niemiecki malarz Dietrich Monten jest autorem obrazu Finis Poloniae 1831 (Koniec Polski 1831). Obecnie dzieło można zobaczyć w Starej Galerii Narodowej w Berlinie.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • Księżna Łowicka, reż. Mieczysław Krawicz, 1932;
 • Powstanie listopadowe 1830-1831, reż. Lucyna Smolińska, 1980.

Literatura

 • Noc listopadowa, Stanisław Wyspiański, 1904;
 • Warszawianka, Stanisław Wyspiański, 1900;

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

 • Bitwa pod Ostrołęką 1831, Wojciech Kossak, 1873 (obraz);
 • Olszynka Grochowska 1831, Wojciech Kossak, 1931(obraz);
 • Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopada 1830, Wojciech Kossak, 1890 (obraz);
 • Bitwa pod Stoczkiem 1831, Jan Rosen, 1890 (obraz);
 • Generałowie Chłopicki i Skrzynecki na czele wojsk polskich, January Suchodolski, XIX wiek (obraz);
 • Detronizacja cara Mikołaja przez sejm 25 stycznia 1831, François Le Villain, 1831 (rysunek);
 • Cykl listopadowy, Marcin Zaleski, 1831 (obraz);
 • Powrót wojsk polskich z Wierzbna 3 grudnia 1830, Marcin Zaleski, 1831 (obraz);
 • Wprowadzenie do Warszawy jeńców i sztandarów zdobytych pod Wawrem i Dębem Wielkim, Marcin Zaleski, 1831 (obraz);
 • Piotr Wysocki 29 listopada 1830 r., Jan Nepomucen Żyliński, XIX wiek (litografia).

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Czy pamiętasz tekst? Proszę wpisać przyimki: w, na, do, z, ze w odpowiednie miejsce.

(a) czele spisku stanęli oficerowie Piotr Wysocki i Józef Zaliwski. Powstanie rozpoczęło się (b) Warszawie 29 listopada 1830 roku. Powstańcy zaatakowali pałac belwederski, siedzibę rosyjskich władz (c) Królestwie Polskim. Tego dnia (d) walki dołączyli również cywilni mieszkańcy Warszawy, którzy ruszyli (e) miejski arsenał i zdobyli znajdującą się tam broń. […] Polscy generałowie kłócili się (f) sobą, a większość (g) nich nie wierzyła (h) sukces (i) walce (j) dużo silniejszym wojskiem rosyjskim.

2. Jakie prefiksy można dołączyć do podanych czasowników? Proszę ułożyć zdania z tymi czasownikami.

Mój telefon jest rozładowany i muszę podłączyć go do ładowarki. Podpowiedź: Łączyć-połączyć-rozłączyć-złączyć-podłączyć

3. Do podanych rzeczowników proszę dopisać formę liczby pojedynczej lub mnogiej.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania