Z Polski przez Węgry do Bułgarii

Władysław urodził się w 1424 roku ze związku Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Był pierwszym synem królewskiej pary, ale w tamtych czasach pokrewieństwo wcale nie gwarantowało mu tronu. Polska była monarchią elekcyjną, co oznaczało, że króla wybierali członkowie bogatych rodów. Ojciec Władysława przekonał możnowładców, że jego syn będzie dobrą głową państwa. Za przychylność Jagiełło odwdzięczył się szlachcie licznymi przywilejami — od tej pory szlachcic posiadał takie same prawa jak hrabia, a nawet książę!

Historia głosi, że Jagiełło zmarł na przeziębienie w 1432 roku (dawniej przeziębienie było poważną chorobą i często kończyło się śmiercią). Dziesięcioletni Władysław został królem. Był jeszcze dzieckiem, dlatego do czternastego roku życia (czyli do pełnoletności) w rządzeniu państwem pomagała mu rada królewska, której przewodniczył biskup Zbigniew Oleśnicki.

To właśnie dzięki Oleśnickiemu podpisano unię polsko-węgierską. Węgry, zagrożone przez potężną islamską Turcję osmańską, liczyły na pomoc Polski w obronie kraju. Po śmierci Albrechta II sejm węgierski zdecydował, że ich nowym królem będzie Władysław. Rada królewska z biskupem na czele poparła to działanie. Uważano też, że unia z Węgrami i wspólne pokonanie Turcji przyniesie Polsce sławę i potęgę. W bitwach z Osmanami wojska dowodzone przez Władysława odnosiły szereg zwycięstw. Sukces kampanii doprowadził do odzyskania Serbii, wzbogacenia się o 24 zamki i podpisania w 1444 r. dziesięcioletniego rozejmu z Turcją.

Niestety, w tym samym roku Władysław zerwał rozejm. Papiescy dyplomaci namówili króla do przeprowadzenia chrześcijańskiej krucjaty, złożonej z wojsk polsko-włosko-węgierskich. Pierwsze bitwy zakończyły się niespodziewanymi zwycięstwami po stronie unii, ale turecki sułtan szybko wpadł na pomysł, żeby zapłacić Włochom i przeciągnąć ich na swoją stronę. Jego plan się udał. Wojska tureckie zdobyły przewagę liczebną, co zmusiło Władysława do natychmiastowego wycofania się.

Do krwawego spotkania wojsk doszło pod Warną na terenie dzisiejszej Bułgarii. Chrześcijanie, otoczeni z każdej strony muzułmanami, ponieśli straszliwą klęskę. Władysław zmarł na polu bitwy 11 listopada 1444 r. Od miejsca śmierci pochodzi jego przydomek — Władysław III Warneńczyk. Podobno sułtan turecki przez długi czas chwalił się królewską głową, jako wojennym trofeum. Niektórzy wierzyli w plotkę o cudownym ocaleniu króla, bo nikt nigdy nie znalazł jego ciała.

Nastąpił koniec unii polsko-węgierskiej. Osłabione chrześcijańskie wojska ponosiły kolejne porażki, co pozwoliło Turkom na zajęcie Bałkanów. Pogrom pod Warną zapoczątkował w Polsce trzyletni okres bezkrólewia.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

Warna to obecnie miasto portowe i stolica obwodu w Bułgarii nad Morzem Czarnym. Miasto było kolejno częścią Imperium Rzymskiego, Bizancjum, Imperium Osmańskiego. Na miejscu bitwy pod Warną w 1935 roku postawiono pomnik-mauzoleum (tzw. cenotaf) upamiętniający Władysława Warneńczyka.

Segedyn (węg. Szeged), miasto na południu Węgier nad rzeką Cisą, gdzie w 1444 roku Władysław III podpisał rozejm z Turcją.

SZTUKA

W katedrze na Wawelu (Kraków) znajduje się symboliczny nagrobek Władysława III Warneńczyka. Sarkofag pod baldachimem z brązu i czerwonego marmuru wykonany został przez Antoniego Madeyskiego na początku XX wieku. Oficjalnie odsłonięto nagrobek w 1907 roku.

HISTORIA

Albrecht II Habsburg (1397-1439), książę Austrii (Albrecht V), margrabia Moraw, król Węgier, Czech, Niemiec i Chorwacji oraz książę Luksemburga.

ZNANI POLACY

Zbigniew Oleśnicki (1389-1455), biskup krakowski, pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca królów Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka.

Teksty autentyczne

„Rzymianie Kanny, ja Warnę wsławiłem, uczcie się śmiertelni dochować wiary, gdyby kapłani nie nakazali mi złamać traktatu, nie nosiłaby Panonia jarzma Scytów” – tekst epitafium na kolumnie upamiętniającej miejsce bitwy i zwycięstwo sułtana tureckiego Murada.

Sam król Władysław walczył do upadłego; a lubo go wielu błagało, „żeby się na oczywiste nie narażał niebezpieczeństwo, i gdy wojska jego pierzchły, sam jeden nie szukał zguby ze szkodą i zgubą całego chrześcijaństwa”, […] rzucił się w najgęstszy tłum nieprzyjaciół i przez pewien czas dzielnie wytrzymywał walkę; aż w końcu otoczony […] tłoczącymi się zewsząd tłumami barbarzyńców, legł śmiercią bohatera, z poświęceniem krwi własnej, klęską niesłychaną całego chrześcijaństwa i Polski.

[Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek]

Historia w języku

Przydomki królów i władców – przede wszystkim polskich

Przydomki wraz z nazwiskami i imionami należą do antroponimów, czyli nazw własnych osobowych. W źródłach internetowych oraz w różnych opisach, które czasem jako ciekawostki są dołączane do informacji historycznych, najczęściej są wymieniane i analizowane te przydomki, które są prześmiewcze lub przynajmniej anegdotycznie zabawne. Można wśród nich wskazać takie, jak u polskich władców: Kędzierzawy (z Piastów, Bolesław, XII w.), Wstydliwy (z Piastów, Bolesław, XIII w.) czy Krzywousty (1107–1138). Do dziś historycy nie rozstrzygnęli dylematu, czy Bolesław III z rodu Piastów miał faktycznie defekt twarzy (krzywe usta), czy też popełnił lub nawet popełniał (nie jeden raz) krzywoprzysięstwo, i stąd owo przezwisko. Nie jest również świadectwem pamięci o najlepszych cechach przydomek Wygnaniec (Władysław, syn Bolesława Krzywoustego, który musiał opuścić Polskę). Te negatywne przydomki często wytykają wady czy śmiesznostki człowieka, nie muszą być związane z elementami historycznymi.
Warto jednak wskazać przydomki pozytywne, które najczęściej nawiązują do roli i miejsca w historii. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski nosi przydomek oznaczający ‘dzielny, waleczny’. Warto pokazać Kazimierza Odnowiciela (XI-wieczny Piast), który swoje przezwisko zawdzięcza odbudowie, odnowieniu instytucji kościelno-państwowych. Bywają też przydomki pochodzące od nazw własnych – np. Kazimierz Jagiellończyk, król Polski w drugiej połowie XV w. zawdzięcza swoje nazwanie dynastii (Jagiellonów), jest ono wskazaniem rodu, zatem bardziej zbliża się do nazwiska. Z kolei Władysław Warneńczyk zyskał swój przydomek, dzięki bitwie, w której brał udział i prawdopodobnie zginął (choć legenda głosi, że ocalał i osiedlił się na Maderze). Król wprawdzie nie doprowadził do zwycięstwa, ale dzięki jego przydomkowi do dziś o tej bitwie pamiętamy, a sam Warneńczyk stał się wspólnym punktem dla Polaków i Bułgarów, dla których jest jednym z bohaterów narodowych.

Ciekawostki
z innych krajów

MADERA

W miasteczku Madalena do Mar na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny zlokalizowano miejsce pochówku Henryka Niemca. Według jednej z teorii Warneńczyk przeżył bitwę w 1444 roku i pod tym nazwiskiem miał żyć na Maderze. Płyta nagrobna znajduje się dziś w Funchal.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Bitwa pod Warną, reż. R. Dobrzyński, dokument fabularyzowany, 1980.

Literatura

  • średniowieczne wiersze o bitwie pod Warną w języku łacińskim;
  • Włodzisław Warneńczyk, Jan Kochanowski, wiersz niedokończony;
  • Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka, J.I. Kraszewski, cykl Dzieje Polski. Tom 18.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

  • Władysław III Warneńczyk, Marcello Bacciarelli, obraz olejny, (cykl: Poczet królów polskich), 1768-1771;
  • Bitwa pod Warną, Jan Matejko, obraz olejny, 1879;
  • Chrzest Władysława Warneńczyka, Jan Matejko, obraz olejny, 1881;
  • Śmierć Władysława Jagiellończyka pod Warną, Stanisław Chlebowski, obraz olejny, 1865-1876.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Od podanych nazw miejscowości proszę utworzyć nazwy ich mieszkańców i mieszkanek.

Rodzaj męski liczba pojedyncza Rodzaj żeński liczba pojedyncza Rodzaj męskoosobowy liczba mnoga Rodzaj niemęskoosobowy liczba mnoga
Warna
Londyn
Wiedeń
Berlin
Barcelona
Paryż
Warszawa
Kraków
Moskwa
Praga
Rzym

2. W języku polskim funkcjonują spolszczone nazwy zagranicznych miejscowości. Proszę zapisać je obok nazw oryginalnych.

Podpowiedź: Paris – Paryż

3. Proszę dopasować słowo do ilustracji.

mauzoleum, macewa, nagrobek, kolumbarium, sarkofag, kirkut, urna, mizar

4. Proszę wybrać jeden z obrazów wymienionych w sekcji „Wydarzenie w tekstach kultury” i odpowiedzieć pisemnie na pytania:

5. Jedną z popularnych potraw kuchni polskiej są placki po węgiersku. Wypisz potrzebne składniki oraz ich ilości konieczne do przygotowania potrawy.

Podpowiedź: Wybierz 6 składników

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

K. Kowalewski, Bliżej Historii, Warszawa 2009.

 

T. Małkowski, Historia II, Gdańsk 1999.

 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/wladyslaw-iii-warnenczyk-1424-1444/ [dostęp: 1.10.2020].

 

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/972699,Wladyslaw-III-Warnenczyk-%E2%80%93-legenda-legend [dostęp: 1.10.2020].

 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1218 [dostęp: 1.10.2020].

 

https://astrahistoria.pl/poszukiwacze-zaginionego-krola-czesc-ii/ [dostęp: 1.10.2020].