Tutaj znajdziesz pełną listę faktów, o jakich możesz przeczytać na naszej stronie

 1. Słowiański kocioł czarownic
 2. Małżeństwo – najlepszy sposób na zdobycie przyjaciół i sojuszników
 3. Chrzest Mieszka I
 4. Św. Wojciech – awanturnik i święty
 5. Rzutem na… koronę – gdzie dwóch umiera, tam trzeci korzysta. Bolesław Chrobry i jego potomkowie
 6. Złota bulla języka polskiego
 7. Nie ma nic gorszego nad sąsiada złego. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
 8. Dziel i… dziel! Rozbicie dzielnicowe
 9. Od zera do bohatera. Zjednoczenie Polski przez Łokietka
 10. Przebudowa Polski i koniec dynastii Piastów
 11. Król Jadwiga ratuje Akademię Krakowską
 12. Polak, Litwin, dwa bratanki?
 13. Bitwa pod Grunwaldem
 14. Z Polski przez Węgry do Bułgarii
 15. Hołd pruski
 16. Historia Polski według Jana Długosza
 17. Pochodzenie polskiego języka ogólnego i jego literackiej odmiany
 18. Mikołaj Kopernik i przewrót kopernikański
 19. Stworzenie ołtarza mariackiego przez Wita Stwosza
 20. Konstytucja Nihil novi
 21. Bona Sforza i Zygmunt Stary – warzywna droga z Włoch do Polski
 22. O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 23. Unia lubelska – dobrowolne złączenie
 24. Koniec dynastii Jagiellonów
 25. Unia brzeska
 26. Pierwsza Biblia po polsku
 27. Polsko-szwedzka wojna o Inflanty: 1600-1611
 28. Bitwa pod Cecorą
 29. Powstanie Chmielnickiego na Ukrainie
 30. Potop szwedzki
 31. „Merkuriusz Polski”: pierwsze polskie drukowane czasopismo
 32. Upadek niezwyciężonej twierdzy: oblężenie Kamieńca Podolskiego
 33. Jak zostać królem: zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem
 34. Na ratunek chrześcijańskiej Europie: wielkie zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem
 35. Jan Chryzostom Pasek: szlachcic, hulaka, żołnierz i pisarz
 36. Sejm Niemy: znaczące milczenie szlachty
 37. Teatr Narodowy: pierwszy publiczny teatr w Polsce
 38. Konfederacja barska: walka szlachty z królem
 39. Naród bez państwa. Rozbiory Polski i upadek Rzeczpospolitej
 40. Insurekcja kościuszkowska: ostateczna walka o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej
 41. „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy…”. Powstanie Księstwa Warszawskiego
 42. Waleczne serca młodych Polaków: powstanie listopadowe
 43. Od pieśni wojskowej do hymnu narodowego: powstanie Mazurka Dąbrowskiego
 44. Polacy na ustach całej Europy: powstanie styczniowe
 45. Powstanie Wielkopolskie: walka Wielkopolan o powrót do Polski
 46. Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!
 47. Na moście w Sarajewie
 48. Polska – reaktywacja!
 49. Ślązoki, do boju!
 50. Cud nad Wisłą
 51. Ślązacy! Macie głos!
 52. Śmierć prezydenta
 53. Józef Piłsudski – charyzmatyczny wódz
 54. Zbrodnia zapomniana
 55. Początek II wojny światowej
 56. Dziś idę walczyć, Mamo! Powstanie warszawskie
 57. Walka o przetrwanie i o życie