Jan Chryzostom Pasek: szlachcic, hulaka, żołnierz i pisarz

Jan Chryzostom Pasek to polski szlachcic – żołnierz i gospodarz ziemski. Był znakomitym mówcą i gawędziarzem, więc podczas spotkań towarzyskich raczył przyjaciół opowieściami ze swojego życia. Historie te musiały być bardzo ciekawe, albowiem Pasek wiódł żywot hulaszczy i awanturniczy. Był bohaterem wielu afer i skandali, a w 1700 roku został nawet skazany na banicję – pozostał jednak w Polsce.

Nie wiadomo, kiedy Jan Chryzostom Pasek zaczął spisywać wspomnienia – najprawdopodobniej około 1691 roku, czyli w ostatnich dziesięciu latach życia. Pamiętnikarz obrazowo przedstawił swoją żołnierską służbę oraz żywot ziemiański, gdyż po wojennych przygodach osiadł na wsi. Opisywał m.in. zwykłe zdarzenia i codzienne obowiązki. W pamiętnikach znalazły się również utwory poetyckie, fragmenty popularnych polskich pieśni z XVII wieku, a nawet żarty, które śmieszyły polską szlachtę w tamtych czasach. Pasek pisał swoje wspomnienia językiem prostym, codziennym. Ich styl bardziej przypomina wypowiedź ustną, gawędę – zawierają bardzo dużo dialogów i kolokwializmów. W teksty zostały wplecione akcenty humorystyczne, często zobrazowane za pomocą rubasznego słownictwa.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska ukazały się drukiem dopiero w 1836 roku, ale szybko zyskały dużą popularność. Dziełem Paska inspirowali się między innymi Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i noblista Henryk Sienkiewicz. Pamiętniki są bardzo ważnym źródłem dla badaczy kultury polskiej. Choć autorowi zdarza się mylić lub przesuwać w czasie fakty historyczne, to spisane opowieści pozwalają doskonale poznać polską kulturę szlachecką XVII wieku. Z pamiętników wyłania się niezwykle ciekawy i barwny portret polskiego szlachcica okresu sarmatyzmu ze wszystkimi jego słabościami, wadami oraz pozytywnymi cechami.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

KULTURA

Sarmatyzm to pejoratywne określenie ideologii głoszonej przez szlachtę polską od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku, wprowadzone przez myślicieli oświeceniowych. Przedstawiciele szlachty uważali, że są potomkami starożytnego ludu Sarmatów, który zamieszkiwał tereny między Wołgą i Donem. O krytycznym nastawieniu do idei sarmackich zadecydowało cechujące polską szlachtę poczucie wyższości wobec innych grup społecznych, a także etnicznych. Szlachcice nie zauważali też trudności gospodarczych i ekonomicznych Polski, oddawali się zabawom i przyjemnościom dnia codziennego.
Gawęda szlachecka – gatunek prozy narracyjnej, który ukształtował się w pierwszej połowie XIX wieku, inspirowany mówionymi gawędami popularnymi w czasach sarmackich. Narrator utworu był szlachcicem, który wspominał czasy młodości. Gawędy szlacheckie charakteryzowały się idealizowaniem przeszłości i nostalgią za minionymi czasami świetności szlachty polskiej.

Teksty autentyczne

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, fragment: Rok 1657, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamietniki.html#s1, dostęp: 01.10.2020

Roku Pańskiego 1657 mieliśmy wojnę węgierską, na którą były zaciągi nowe, między którymi zaciągał też Filip Piekarski, krewny mój; z której racyjej i ja tam podjechałem. Złodziej Węgrzyn, szalony Rakocy, świerzbiała go skóra, tęskno go było z pokojem, zachciało mu się polskiego czosnku, który mu ktoś na żart schwalił, że miał być lepszego, niźli węgierski, smaku.

Jako Kserkses ob caricas Atticas podniósł przeciwko Grecyi wojnę, tak i pan Rakocy podobnąż szczęśliwością we czterdziestu tysięcy Węgrów z Multanami, Kozaków zaciągnąwszy alterum tantum, wybrał się na czosnek do Polski; aleć dano mu nie tylko czosnku, ale i dzięgielu z kminem. Bo jak on tylko wyszedł za granicę, zaraz Lubomirski Jerzy poszedł w jego ziemię, palił, ścinał, gdzie tylko zasiągł, wodę a ziemię zostawił. A potem od matki Rakocego wielki okup wziąwszy, wyszedł synowi perswadować, żeby nie wszytkiego czosnku zjadał, przynajmniej na rozmnożenie zostawił. A my też już z Czarnieckim posługowali, jakeśmy umieli; i tak szczęśliwie najadł się czosnku, że wojsko wszystko zgubił, sam się w [nasze] ręce dostał, potem uczyniwszy targ o swoję skórę, pozwolił miliony i uprosiwszy sobie zdrowie, jako Żyd kałauzowany, do granice [w] bardzo małym poczcie samokilk tylko, zostawił in opptigneratione umówionego okupu wielgomożnych grofów Katanow, którzy zrazu wino pili, na śrebrze jadali w Łańcucie, jak było nie widać okupu, pijali wodę, potem drwa do kuchni rąbali i nosili i w tej nędzy żywot skończyli. Okup przepadł, on też sam, że nigdzie nie miał oka wesołego, bo gdzie się obrócił, wszędzie płacz i przekleństwo słyszał od synów, mężów, braci, których na wojnie polskiej pogubił, wpadł w desperacyją i umarł. Otóż tobie czosnek!
Kiedy na tę wojnę wyjeżdżał, pożegnawszy się z matką, wsiadł na konia; w oczach jej padł koń pod nim. Kiedy mu matka perswadowała, żeby zaniechał tej wojny, mówiąc, że to znak jest niedobry, odpowiedział, że to nogi końskie złe, ale nie znak. Przesiadł się tedy na inszego; złamał się pod nim dyl w moście, znowu spadł z konia: i na to powiedział, że dyl był zły. Jak to przecie te praesagia zwyczajnie rady się weryfikują.

 

Historia w języku

Wiek XVII reprezentuje średniopolską postać języka polskiego. Polszczyzna była wtedy językiem międzynarodowym ze względu na zasięg państwa, była nawet językiem dworskim w Rosji, a w całej niemal Europie środkowo-wschodniej odgrywał rolę narzędzia komunikacji w interesach i w handlu.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska reprezentują szlachecką postać baroku. Powstawało wówczas wiele dzieł amatorskich, w tym pamiętników i diariuszy, mających – jak u Passka – charakter mówionej gawędy przeniesionej na papier. Pamiętniki są przykładem charaktystycznej dla tamtych czasów maniery makaronicznej, skłonności do makaronizowania, czy wtrącania do polskich tekstów całych wyrażeń, zwotów i fraz łacińskich. Łacina jest językiem najdłużej i najsilniej oddziałującym na język polski, który pozostawił najliczniejsze ślady. Zapożyczenia łacińskie nazywają się latynizmami. Nasilenie wyrazów łacińskich w polszczyźnie rosło do XVII w., a od XVIII zaczęło wyraźnie spadać. Zenon Klemensiewicz wylicza, że np. u Kochanowskiego pojawia się jeden wyraz o proweniencji łacińskiej na ok. 500, a u Paska co 50 wyraz pochodzi z łaciny: „Trzymałem ja tedy in debita methodo moję szarżą cum gratulatione braci moich, którzy natenczas byli praesentes in publicis. Agitowała się materyja zapłaty wojsku oraz obrona granic. Bywałem u króla często. To jedno obstaculum, bo i skarb był bardzo opustoszał i wakans też trafił się, a ja naturaliter nie miałem ambicyjej i małą rzeczą kontentowałem się” (fragment Pamiętników Paska).

Moda na makaronizowanie minęła, ale do dziś lubimy wtrącać do swoich wypowiedzi wyrazenia, frazy czy powiedzenia łacińskie w formie cytatów, które świadczą o erudycji i oczytaniu mówiącego: vice versa = ‘odwrotnie’; dura lex, sed lex = ‘twarde prawo, ale prawo’; zrobić coś na cito, czyli ‘szybko, natychmiast, błyskawicznie’; a priori = ‘z góry, uprzedzając fakty’; per aspera, ad astra = ‘przez trudy do gwiazd’.

Ciekawostki
z innych krajów

DANIA

W 1658 roku Jan Chryzostom Pasek był członkiem polskiej wyprawy wojennej do Danii pod wodzą Stefana Czarnieckiego, podczas której Polacy odbili z rąk Szwedów między innymi twierdze Sønderborg, Hodersleben i Koldyngę.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Literatura

  • Mazepa, dramat, Juliusz Słowacki, 1839;
  • Literatura słowiańska, Adam Mickiewicz, na podst. prelekcji paryskich 1840-44;
  • Trans-Atlantyk, Witold Gombrowicz, 1953.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

  • Jan Chryzostom Pasek pod Lachowiczami 1660, Juliusz Kossak, XIX wiek, akwarela.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Przypisz wyrażenia do ich wyjaśnień.

Wyrażenia do przypisania: 1. bez pamięci 2. krótka pamięć 3. za pamięci 4. coś idzie w niepamięć 5. do niepamięci

2. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ćwiczenia 1. w odpowiedniej formie.

Wyrażenia do uzupełnienia: 1. bez pamięci 2. krótka pamięć 3. za pamięci 4. coś idzie w niepamięć 5. do niepamięci

3. Przeczytaj tekst o wydrze Jana Chryzostoma Paska1 i odpowiedz na pytania (prawda czy fałsz).

4. Obejrzyj ilustrację z Pamiętników i odpowiedz na pytania.

5. Przez tydzień prowadź pamiętnik i każdego dnia opisuj w czasie przeszłym, co się wydarzyło. Każdy wpis powinien liczyć około 150 słów.

Prześlij pamiętnik swojemu nauczycielowi e-mailem.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

Jan Chryzostom Pasek jako kronikarz XVII wieku : materiały z sesji popularnonaukowej Rawa Mazowiecka 28 czerwca 1987, red. A. Wyrobisz, Rawa Mazowiecka 1987.

 

J.Ch. Pasek, Pamiętniki, red. W. Czapliński, Warszawa 2009.

 

J. Tazbir, Pasek jako kronikarz XVII wieku, w: J.Ch. Pasek, Pamiętniki, red. W. Czapliński, Warszawa 2009.

 

J. Tazbir, Paskowe zwierciadło historii, w: tegoż, Spotkania z historią, Warszawa 1979.

 

http://muzhp.pl/pl/c/2176/wydra-jana-chryzostoma-paska-jak-zrobic-pamietnik [dostęp: 01.10.2020].