Twórcy pomysłu 100 faktów
z historii Polski

Agnieszka Tambor

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Roksolana, która najprawdopodobniej pochodziła z Rohatynia (leżącego wtedy na terenach Królestwa Polskiego). Wiąże ona Polskę, Ukrainę i Turcję – trzy kraje, które są mi bardzo bliskie. Ważna jest dla mnie przede wszystkim dlatego, że nie bała się nikogo i niczego! Nazywana jest najpotężniejszą sułtanką Imperium Osmańskiego! Gdyby nie ona, Sulejman nosiłby może inny przydomek.

Justyna Budzik

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Maria Skłodowska-Curie, ponieważ to dzięki jej determinacji światowa nauka otworzyła się (także na polskie) kobiety. 

Jolanta Tambor

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie święta Jadwiga Śląska, bo jest ważna dla nas, dla Ślązaków; bo byłam w Andechs, skąd pochodziła, a klasztor w Andechs jest jednym z najpiękniejszych miejsc; bo jako żona księcia śląskiego Henryka I Brodatego prowadziła działalność dobroczynną; bo kochała ziemię, na którą rzucił ją los; bo – jak ja – miała córkę Agnieszkę; bo wedle legendy była osobą skromną, ale stanowczą i znajdującą posłuch; bo jest patronką Śląska i pojednania polsko-niemieckiego.

Paulina Stasiak

Najciekawszą postacią w historii Polski jest według mnie królowa Jadwiga Kaliska (inaczej Jadwiga Bolesławówna), ponieważ była bardzo silną kobietą i świetnym politykiem. Jej mężem był Władysław Łokietek, który – co prawda – rządził krajem, ale Łokietkiem rządziła właśnie ona. W 1329 roku Jadwiga, wyjeżdżając w podróż, zabrała ze sobą… pieczęć królewską. Bez niej Łokietek nie mógł zrobić dosłownie nic, a królowa – wszystko. 

Kamil Kozakowski

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Jan Potocki, bo jego życiorys jest tak barwny, że czyta się go jak najlepszą powieść.

Katarzyna Szczotka

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie kobieta niezwykła, odważniejsza od niejednego mężczyzny, sprawna przywódczyni, polityk i król w jednym. O kim mowa? Oczywiście, o Jadwidze Andegaweńskiej! 

Jakub Morawiec

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest tzw. Świętosława, córka Mieszka I, małżonka królów Szwecji i Danii, gdyż mimo że tak niewiele pewnych informacji na jej temat posiadamy, nie ulega wątpliwości, że była niezwykle charyzmatyczną i znaczącą  kobietą, skandynawską matką królów.

Aleksandra Dębińska

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, ponieważ był niezwykle utalentowanym i wszechstronnym artystą: powieściopisarzem, dramaturgiem, malarzem i filozofem. Jego biografia nadal kryje w sobie wiele tajemnic, które dzięki jego listom odkrywamy do dzisiaj.

Dominika Talaga

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Elżbieta Łokietkówna, bo rządziła żelazną ręką w Polsce i na Węgrzech i nie dawała sobie w kaszę dmuchać.

Emilia Kutyła

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Irena Sendlerowa, ponieważ na podstawie historii jej życia możemy nauczyć się, jak istotne jest niesienie pomocy i obrona praw człowieka.

Romuald Cudak

Jedną z najwybitniejszych postaci w polskiej historii jest według mnie Józef Bem (Apa Bem, Murad Pasza), który był przywódcą i geniuszem wojskowości (polski generał, dowódca rewolucji wiedeńskiej, naczelny wódz powstania węgierskiego, feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego, uczestnik powstania listopadowego, uczestnik kampanii francusko-rosyjskiej), znakomitym wszechstronnym teoretykiem i praktykiem w tej dziedzinie, wybitnym politykiem (działacz Wielkiej Emigracji), patriotą i internacjonalistą, działaczem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, wydawcą, malarzem, pisarzem i który na dodatek natchnął mnie miłością do Węgrów żywą w moim sercu do dziś. 

Krzysztof Pszczółka

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Józef Piłsudski, bo udało mu się zjednoczyć nie tylko ziemie trzech zaborów, ale także przyciągnąć do macierzy polskiej takie ziemie, jak Śląsk Cieszyński, który przez ponad 600 lat funkcjonował poza państwem polskim. Dzięki takim ludziom jak Józef Piłsudski udało się wychować pokolenie wierzące zawsze w cud nieśmiertelnej polskości.

Joanna Przyklenk

Najciekawszymi postaciami w polskiej historii są według mnie Maria Skłodowska-Curie oraz Tadeusz Kościuszko. Maria Skłodowska-Curie, bo jest jedyną kobietą na świecie, która otrzymała dwie nagrody Nobla (dane do 2019 roku), a Tadeusz Kościuszko, ponieważ w myśleniu o wolności zdecydowanie wyprzedził swoją epokę.

Magdalena Nowak

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie Krystyna Skarbek, bo udowodniła, że nie tylko siła mięśni, ale także tęgi umysł jest niezwykle ważny, gdy walczy się o pokój na świecie. Przez całe życie pracowała na tytuł, który dziś z pewnością można jej nadać – była jednym z najlepszych tajnych agentów w trakcie II wojny światowej. Dodatkowo, jeśli wierzyć niektórym głosom, nawet James Bond miał z nią coś wspólnego – podobno postać wzorowana na bohaterskiej Polce, była jego pierwszą dziewczyną. 

Marcin Maciołek

Najciekawszą postacią w polskiej historii jest według mnie królowa Jadwiga Andegaweńska, żona króla Władysława Jagiełły, patronka Polski i święta Kościoła katolickiego. Jej życie (choć krótkie) uczy, jak można umiejętnie łączyć wzrastanie w wierze z czynnościami dnia codziennego. Jadwiga była wrażliwa na ludzką krzywdę, otaczała troską ludzi chorych i biednych. Ceniła też wiedzę – dość powiedzieć, że po śmierci swój majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej. Gdyby nie ona, nie powstałby Psałterz floriański ­– jeden z najważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego i prawdziwy skarb narodowej kultury (ten misternie zdobiony rękopis stworzyli wszak mnisi z wdzięczności za opiekę królowej).