Powstanie Wielkopolskie: walka Wielkopolan o powrót do Polski

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, jednakże nie wszystkie ziemie przejęte podczas rozbiorów przez Rosję, Prusy i Austrię powróciły do państwa polskiego. Po ogłoszeniu niepodległości przez II Rzeczpospolitą w 1918 roku, Prowincja Poznańska nadal znajdowała się w granicach Niemiec. 26 grudnia do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, wybitny polski pianista i polityk, jeden z „ojców” niepodległości państwa polskiego. Pomimo protestów Niemców, Poznań został tego dnia przystrojony we flagi polskie, a tłumy jego mieszkańców witały owacyjnie Paderewskiego. Tego samego dnia po przybyciu do hotelu „Bazar”, Paderewski wygłosił żarliwe i utrzymane w duchu patriotycznym przemówienie. Następnego dnia do miasta przybyli uzbrojeni niemieccy żołnierze, którzy zaczęli zrywać polskie flagi, niszczyć budynki polskich urzędów i atakować polskich obywateli. Polacy oburzeni agresywnym zachowaniem Niemców postanowili walczyć o powrót Wielkopolski do ojczyzny i 27 grudnia w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. Insurekcja rozpoczęła się w Poznaniu, ale wkrótce do powstania przyłączyły się inne miasta, miasteczka i wsie znajdujące się w Wielkopolsce. Powstańcy wielkopolscy byli słabo uzbrojeni i brakowało im dowództwa, odznaczali się jednak wielką odwagą i podjęli walkę z zaborcą o powrót Wielkopolski do państwa polskiego. Na czele powstania stanęła Naczelna Rada Ludowa, której przedstawiciele w styczniu 1919 roku nawiązali kontakt z Józefem Piłsudskim, naczelnikiem państwa polskiego, prosząc go o zorganizowanie dowództwa nad insurekcją. Piłsudski mianował dowódcą powstania wielkopolskiego generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Z oddziałów powstańczych utworzono regularną Armię Wielkopolską. Pomimo dużych problemów organizacyjnych i braku uzbrojenia, powstańcy odnosili sukcesy w bitwach z wojskami niemieckimi. 16 lutego 1919 r. doszło do podpisania rozejmu w Trewirze pomiędzy Niemcami a państwami Ententy. Marszałek Francji Ferdinand Foch nakazał również Niemcom zaprzestania działań wojskowych w Wielkopolsce. Rozejm nie zakończył jednak walk pomiędzy Niemcami a Polakami w Wielkopolsce. Zakończyły się one dopiero 28 czerwca, po podpisaniu w Paryżu Traktatu Wersalskiego kończącego oficjalnie pierwszą wojnę światową. Traktat ten przyznawał państwu polskiemu większą część Wielkopolski wraz z Poznaniem. W 1920 roku ziemie te zostały włączone do II Rzeczypospolitej.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

ZABYTKI

Na jednej z kamienic w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się mural upamiętniający powstanie wielkopolskie.

Walki powstania wielkopolskiego zostały po 1990 roku upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic: „Powstanie wielkopolskie”.

Jest bardzo dużo pomników Ignacego Jana Paderewskiego – w parku Ujazdowskim w Warszawie, w Obornikach, w parku Strzeleckim w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. W Parku Skaryszewskim w Warszawie znajduje się popiersie Ignacego Jana Paderewskiego.

W Poznaniu mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

KULTURA

Uchwałą z 12 października 2017 r. Sejm RP VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

TRADYCJE

W 2018 roku w ramach akcji edukacyjnej „Koleje Wolności 1918–2018” przez miasta Wielkopolski przejechał skład ciągnięty przez zabytkowy parowóz. Na jego pokładzie rekonstruktorzy, w strojach z początku XX wieku, spotykali się z uczniami wielkopolskich szkół, przekazując im wiedzę nt. powstania wielkopolskiego. W akcji wzięło udział ponad 2000 dzieci.

ŚWIĘTA NARODOWE

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Od tamtej pory co roku obchodzone jest uroczyste święto.

ZNANI POLACY

Ignacy Jan Paderewski – wybitny polski pianista i kompozytor, urodził się na Kresach (dzisiejsza Ukraina), zmarł w Nowym Jorku. Koncertował w Europie i USA, m.in. Carneggie Hall w Nowym Jorku. Tam spotkał się m.in. z Heleną Modrzejewską – wybitną polską aktorką, która zrobiła w USA karierę. Paderewski był zaangażowanym działaczem politycznym, krótko sprawował funkcję premiera, po czym rozczarowany polityką wyjechał z kraju. Spoczął na cmentarzu w Arlington, gdzie prezydent John F. Kennedy ufundował tablicę na jego cześć.

Teksty autentyczne

Z okazji pierwszej rocznicy wybuchu powstania powstała Marsylianka wielkopolska (sł. Stanisław Rybka, muz. Feliks Nowowiejski):

Hasło dziś rozbrzmiewa,
Hej za broń powstańcy!
Prusak zdzierać chce sztandary,
Padają ofiary,
Hej za broń!

Łańcuch bohaterów
Z piersi murowany,
Broni grodu Przemysława,
Cześć powstańcom, sława,
Hej za broń!

Sieką wkoło kule,
Łamią się bagnety,
Hej na barykady druhy,
Marsz powstańcy-zuchy,
Hej za broń!

Niemca ogień praży,
Pękają granaty,
Wielkopolski los się waży,
Więc wszyscy na straży,
Hej za broń!

Krwawy bój się toczy,
Już wróg się poddaje,
Wielkopolska ze swych mroczy
Wolna zmartwychwstaje,
Hej za broń!

Dzielni Poznańczanie
Pokazali światu,
Jak Prusaka się wypędza,
Śpiesznie do Heimatu,
Hej za broń!

 

Przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (26.12.1918 r.), źródło: „Kurier Poznański” 1918, nr 297

Wielce Szanowni przedstawiciele Wielkopolski!

Szanowne Rodaczki i Rodacy. Siostry i Bracia!

Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z Was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżyłem, słowo na ustach zamiera. Żyjemy w czasach, gdy każdy winien panować nad uczuciami. I ja opanować muszę wzruszenie, a ze mówić winienem, więc mówię.
Za to przyjęcie Wam tu i tym tłumom tam na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Polski Komitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, żem znalazł dla niego takie uznanie. Jako członek, czuję się szczęśliwym, że dożyć mogę tej chwili, że mogę być symbolem. A dla człowieka to zaszczyt wielki, tym większy, że spotkał mnie tu na wiekopomnej, odwiecznie wielkopolskiej ziemi.
O Was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy organizacyjnej i gospodarczej Polski całej byli przykładem. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, ale od całego wielkopolskiego ludu.
Jestem dumny z tego, że jako członek Polskiego Komitetu Narodowego nie należałem do żadnego stronnictwa. Tym śmielej i szczerzej dziś powiedzieć mogę, że dziś nie pora na stanowe i dziedziczne przywileje. Wszyscyśmy dzieci jednej Matki i o ile każdy z nas swój święty spełni obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opieki.
Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne, najmędrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu.
Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niego powstały i my wszyscy, o ile pójdziemy z ludem.
W tej nadziei dziękuję Wam, wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim i drogim.
Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona naszym polskim wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy.

Historia w języku

W związku z powstaniem wielkopolskim pojawiają się nazwy własne obcego pochodzenia: Trewir (rozejm w Trewirze), Paryż, Wersal (podpisanie Traktatu Wersalskiego). Nazwy te w tekstach polskich mają często polskie brzmienie i polską grafię. Tak jest i w tym przypadku. Często tak się dzieje w przypadku nazw miejscowych ważnych w kulturze i historii Polski.
Można wskazać nazwy niemieckie: Trier > Trewir, Dresden > Drezno, Leipzig > Lipsk,
nazwy francuskie: Paris > Paryż, Toulouse > Tuluza, Merseille > Marsylia, Verseilles > Wersal, nazwy włoskie: Rome > Rzym, Napoli > Neapol, Torino >Turyn i oczywiście wiele innych. Czytając opisy wydarzeń historycznych, warto o tym pamiętać, by wiedzieć, że mowa jest o wydarzeniach, które w innych językach brzmią nieco inaczej.

Ciekawostki
z innych krajów

MEKSYK

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego został odsłonięty w 2001 w mieście Meksyk.

CZECHY

W Čáslav został ustawiony pomnik Ferdinanda Focha, usunięty przez Niemców w sierpniu 1939 roku.

FRANCJA

Imieniem Ferdinanda Focha nazwano okręt Francuskiej Marynarki Wojennej. W Paryżu oraz w Nicei znajdują się także ulice o imieniu marszałka. W Paryżu i w Tarbes ustawione zostały pomniki upamiętniające Focha.

WIELKA BRYTANIA

Pomnik Ferdinanda Focha znajduje się w Londynie.

NIEMCY

W literaturze niemieckiej można znaleźć mnóstwo odniesień do powstania wielkopolskiego. Do głównych dzieł niemieckojęzycznych zalicza się m.in.: Der Rauhreif Joahima Ahlemanna, Deutsche Wacht an der Weichsel Oskara Barka czy Das Begräbnis das Hasses Franza Herwiga.

W Dreźnie odbyła się światowa prapremiera opery Manru Ignacego Jana Paderewskiego.

 

USA

Prapremiera amerykańska opery Manru Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

UKRAINA

W 1912 r. Ignacy Jan Paderewski został Honorowym Obywatelem Lwowa.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • Powrót do Polski, reż. Paweł Pitera, film fabularny, 1988;
 • Męskie sprawy, reż. Jan Kidawa-Błoński, film fabularny, 1988;
 • Zapomniane powstanie, reż. Krzysztof Magowski, film dokumentalny, 2008;
 • Tak rodziła się wolność, film zrealizowany przez Nową Telewizję Gostyń i Muzeum w Gostyniu z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania;
 • Hiszpanka, reż. Łukasz Barczyk, film fabularny, 2014.
 • Republika Ostrowska, reż. Zbigniew Kuźmiński, serial telewizyjny, 1986;
 • Pogranicze w ogniu, reż. Andrzej Konic, serial telewizyjny, 1992;
 • Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, reż. Jerzy Sztwiertnia, serial telewizyjny, 1982.

Literatura

 • Pogranicze, E. Paukszta, powieść, 1961;
 • Dwie strony drogi, M. Turwid, powieść, 1969;
 • Świt nad Wartą, T. Beceli, powieść, Poznań 1975;
 • Cwaniaki, P. Bojarski, powieść, Poznań 2018.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

 • Piosenka zakochanego powstańca i To było tylko raz w wykonaniu Kapeli z Placu Wolności – utwory powstały na zlecenie Radia Poznań w 2018 roku;
 • płyta muzyczna Potrafimy zwyciężać – Powstanie wielkopolskie wydana w 2011 roku. Utwory zostały stworzone na podstawie wydarzeń związanych z powstaniem. Zespoły, które wzięły udział w projekcie to: Luxtorpeda, Babilon, Nowy Folklor Afro-Polski, Erijef Massiv, Marshantia Dorren;
 • Poznańczyk – Raper Peja 2008;
 • Za wolność – Luxtorpeda 2011.

Sztuka

 • Afisz (1920-1939) wydany z okazji rocznicy powstania znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu – „27 grudnia”
 • Seria obrazów Leona Prauzińskiego.

Inne

 • Imieniem Ignacego Jana Paderewskiego nazwano Filharmonię Pomorską i lotnisko w Bydgoszczy.

Ćwiczenia

1. Proszę znaleźć we fragmencie wiersza wszystkie formy czasownika w trybie rozkazującym.

Józef Mączka Wstań, Polsko moja (fragment)

2. Proszę uzupełnić według wzoru (tryb rozkazujący):

Podpowiedź: zobaczyć – zobacz – niech zobaczy – zobaczcie

3. Proszę zbudować formy trybu rozkazującego:

Podpowiedź: (uważać – wy) na siebie. – Uważajcie na siebie.

4. Proszę zapisać podane daty według wzoru:

Podpowiedź: 06.04.2014 r. – szósty kwietnia dwa tysiące czternastego roku

5. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie: znicz, wolny, 11 listopad, flaga, historia, święto państwowe, uroczysty, upamiętnienie, pomnik, flaga. Uwaga: nie wszystkie wyrazy muszą zostać użyte.

Dzień Odzyskania Niepodległości to polskie (1) Obchodzone jest co roku (2) Jest to bardzo ważne wydarzenie w (3) Polski. Święto Niepodległości jest (4) wydarzeń z 1918 roku. Tego dnia Polska znów stała się (5) państwem. Obecnie w całym kraju organizowane są (6) obchody, a pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty oraz palone są (7) Wszystkie budynki dekorowane są polskimi (8).

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie wielkopolskie, Poznań 1978.

 

M. Olszewski, Powstanie wielkopolskie: 1918-1919, Poznań 1968.

 

L. Wyszczelski, Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Warszawa 2018.